Bếp điện từ Siemens

Hiển thị tất cả 6 kết quả

16.290.000

Bếp từ Siemens EH375FBB1E
Made in: Tây Ban Nha
Loại sản phẩm: Bếp từ domino 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 520x302x51mm:
Bảo hành: 2 năm

22.590.000

Bếp từ Siemens EH631BDB1E
Made in: Tây Ban Nha
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 590x522x51mm:
Bảo hành: 2 năm

17.590.000

Bếp từ Siemens EH651BJB1E
Made in: Tây Ban Nha
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 590x522x51mm:
Bảo hành: 2 năm

17.790.000

Bếp từ Siemens EU631BJB2E
Made in: Tây Ban Nha
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 590x522x51mm:
Bảo hành: 2 năm

20.390.000

Bếp từ Siemens EX375FXB1E
Made in: Tây Ban Nha
Loại sản phẩm: Bếp từ domino 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 520x302x51mm:
Bảo hành: 2 năm

30.790.000

Bếp từ Siemens EX875BEB1E
Made in: Tây Ban Nha
Loại sản phẩm: Bếp từ 4 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 51 x 812 x 520 mm
Bảo hành: 2 năm