Bếp điện từ Sunhouse

Hiển thị tất cả 9 kết quả

-35%
7.680.000 4.990.000

Bếp từ  SUNHOUSE SHB9101
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Bếp từ đôi
Công suất bếp:  2000W
Kích thước bếp: 720 x 430 x 85 mm
Bảo hành: 3 năm

-44%
9.800.000 5.500.000

Bếp từ  SUNHOUSE MMB-05I
Made in: Trung Quốc
Loại sản phẩm: Bếp từ đôi
Công suất bếp:  2000W
Kích thước bếp: 720 x 430 x 85 mm
Bảo hành: 3 năm

-33%
12.000.000 7.990.000

Bếp từ  SUNHOUSE MMB-88HL
Made in: Trung Quốc
Loại sản phẩm: Bếp từ đôi
Công suất bếp:  2000W
Kích thước bếp: 720 x 430 x 85 mm
Bảo hành: 3 năm

-15%
6.500.000 5.500.000

Bếp từ  SUNHOUSE SHB DI09
Made in: Trung Quốc
Loại sản phẩm: Bếp từ đôi
Công suất bếp:  2000W
Kích thước bếp: 720 x 430 x 85 mm
Bảo hành: 3 năm

-33%
15.000.000 9.990.000

Bếp từ  SUNHOUSE SHB DI99MT
Made in: Trung Quốc
Loại sản phẩm: Bếp từ đôi
Công suất bếp:  2000W
Kích thước bếp: 720 x 430 x 85 mm
Bảo hành: 3 năm

Bếp từ  SUNHOUSE SHB-DI02
Made in: Trung Quốc
Loại sản phẩm: Bếp từ đôi
Công suất bếp:  4400W
Kích thước bếp: 720 x 430 x 85 mm
Bảo hành: 3 năm

-29%
840.000 599.000

Bếp từ  SUNHOUSE SHD6149
Made in: Trung Quốc
Loại sản phẩm: Bếp từ đơn
Công suất bếp:  2000W
Kích thước bếp: 310 x 165 x 395 (mm)
Bảo hành: 1 năm

Bếp từ  SUNHOUSE SHD6152
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Bếp từ đơn
Công suất bếp:  2000W
Kích thước bếp: 360x280x70mm
Bảo hành: 1 năm

-33%
1.050.000 699.999

Bếp từ  SUNHOUSE SHD6800
Made in: Trung Quốc
Loại sản phẩm: Bếp từ đơn
Công suất bếp:  2000W
Kích thước bếp: 310 x 165 x 395 (mm)
Bảo hành: 1 năm