Bếp gas Canzy

Hiển thị tất cả 17 kết quả

7.980.000

Bếp gas âm Canzy CZ-102
Màu sắc: Đen - Đỏ- Xanh đen
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Công suất bếp: 2x4KW
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 750 x 450mm
   

7.980.000

Bếp gas âm CANZY CZ-102
Màu sắc:  Đỏ, Đen, Xanh
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440 mm

8.980.000

Bếp gas âm CANZY CZ-103
Made in:  ....
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 3 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440 mm
 

5.980.000

Bếp gas âm CANZY CZ-108
Màu sắc: Đỏ, Đen
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 730x430 mm

6.880.000

Bếp gas âm CANZY CZ-118
Màu sắc:
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440 mm

7.680.000

Bếp gas âm CANZY CZ-268
Màu sắc: Hoa, Caro, Xanh đen, Đen
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440 mm

3.380.000

Bếp gas âm CANZY CZ-26MI
Màu sắc: Đen
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 600x380 mm

3.680.000

Bếp gas âm CANZY CZ-27-MI
Màu sắc: Đen, Đỏ
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 730x430 mm
 

7.880.000

Bếp gas âm CANZY CZ-308
Made in:  ....
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 3 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440 mm
 

8.680.000

Bếp gas âm CANZY CZ-368
Made in:  ....
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 3 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440 mm
 

4.480.000

Bếp gas âm CANZY CZ-662
Màu sắc: Đen
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 600x380 mm

7.680.000

Bếp gas âm CANZY CZ-688
Made in:  ....
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 3 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440 mm
 

7.980.000

Bếp gas âm CANZY CZ-788
Made in:  ....
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 3 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440 mm

4.880.000

Bếp gas âm CANZY CZ-862
Màu sắc:
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 730x430 mm

5.880.000

Bếp gas âm CANZY CZ-368
Made in:  ....
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 3 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440 mm
 

3.980.000

Bếp gas âm CANZY CZ-217 MI
Màu sắc:
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 730x430 mm
 

4.980.000

Bếp gas âm: CANZY CZ-762
Màu sắc:
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 730x430 mm