Bếp gas Kaff

Hiển thị tất cả 13 kết quả

4.880.000

Bếp gas âm Kaff KF-212
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Công suất bếp: 2x4KW
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440mm

4.880.000

Bếp gas âm KAFF KF-212
Made in:  Germany
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440 mm

6.080.000

Bếp gas âm KAFF KF-216
Made in:  Germany
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440 mm

6.230.000

Bếp gas âm KAFF KF-218
Made in:  Germany
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440 mm

4.540.000

Bếp gas âm KAFF KF-228
Made in:  Germany
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440 mm

5.880.000

Bếp gas âm KAFF KF-312
Made in:  Germany
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440 mm

3.970.000

Bếp gas âm KAFF KF-321
Made in:  Germany
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440 mm

4.280.000

Bếp gas âm KAFF KF-330GH
Made in:  Germany
Loại bếp: Bếp gas âm tủ 1 LÒ
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 430x330 mm

6.480.000

Bếp gas âm KAFF KF-608I
Made in:  Germany
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440 mm

6.880.000

Bếp gas âm KAFF KF-668
Made in:  Germany
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 40% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440 mm

5.880.000

Bếp gas âm KAFF KF-670
Made in:  Germany
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 730x430 mm

7.680.000

Bếp gas âm KAFF KF-690
Made in:  Germany
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 3 lò
Tiết kiệm gas > 40% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440 mm

3.950.000

Bếp gas âm KAFF KF-208I
Made in:  Germany
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 720x410 mm