Bếp từ Cata

Hiển thị tất cả 16 kết quả

44.000.000

Bếp từ Cata GIGA 750 BK
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 6 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 770x520x50 mm
Bảo hành: 3 năm

12.540.000

Bếp từ Cata IB 2 PLUS BK
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 590x350x68 mm
Bảo hành: 3 năm

11.220.000

Bếp từ Cata IB 302 BK
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ domino 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 520x298x68 mm
Bảo hành: 3 năm

11.000.000

Bếp từ Cata IB 3102 BK
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ domino 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 298 x 520 mm
Bảo hành: 3 năm

15.950.000

Bếp từ Cata IB 603 BK
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 590x520x68 mm
Bảo hành: 3 năm

17.050.000

Bếp từ Cata IB 603 WH
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 590x520x68 mm
Bảo hành: 3 năm

18.040.000

Bếp từ Cata IB 6030 X
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 590 x 520 mm
Bảo hành: 3 năm

16.500.000

Bếp từ Cata IB 604 BK
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 4 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 68 x 590 x 520 mm
Bảo hành: 3 năm

11.000.000

Bếp từ Cata IB 6304 BK
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 4 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 590 x 520 mm
Bảo hành: 3 năm

18.040.000

Bếp từ Cata IB 633 X
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 590 x 520 mm
Bảo hành: 3 năm

18.150.000

Bếp từ Cata IB 753 BK
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 770x390x68 mm
Bảo hành: 3 năm

19.800.000

Bếp từ Cata IB 772
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 770x450x68 mm
Bảo hành: 3 năm

24.970.000

Bếp từ Cata IF 6002 BK
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 4 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 590 x 520 mm
Bảo hành: 3 năm

22.000.000

Bếp từ Cata IF 6011 BK
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 590 x 520 mm
Bảo hành: 3 năm

17.490.000

Bếp từ Cata ISB 603 BK
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 590 x 520 mm
Bảo hành: 3 năm

20.900.000

Bếp từ Cata ISB 603 WH
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 590x520x68 mm
Bảo hành: 3 năm