Bếp từ Fagor

Hiển thị tất cả 11 kết quả

-45%
17.800.000

Bếp từ Fagor IF-330 ASCN
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp:
Bảo hành: 3 năm

-42%
13.000.000

Bếp từ Fagor IF3CSA
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp:
Bảo hành: 3 năm

-15%
16.500.000

Bếp từ Fagor 3MF-2IAX
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ domino 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp:
Bảo hành: 3 năm

-43%
8.500.000

Bếp từ Fagor 4MF2IAS
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ domino 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp:
Bảo hành: 3 năm

-15%
15.700.000

Bếp từ Fagor 4MF - 2IAX
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ domino 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp:
Bảo hành: 3 năm

-16%
19.000.000

Bếp từ Fagor FPI-3350S
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp:
Bảo hành: 3 năm

-15%
17.850.000

Bếp từ Fagor FPI2073S
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp:
Bảo hành: 3 năm

-16%
19.000.000

 

-18%
24.400.000

Bếp từ Fagor IF-4X
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 630 x 520 x 60mm
Bảo hành: 3 năm

-15%
23.500.000

Bếp từ Fagor IF-700CS
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp:
Bảo hành: 3 năm

-10%
19.456.000

Bếp từ Fagor IF-730AS
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp:
Bảo hành: 3 năm