Bếp từ Faster FS 688I

12.500.000

Bếp từFaster FS 688I
Made in:Malaysia
Loại sản phẩm:Bếp điện từ đôi
Công suất bếp: 2000W/1 bếp
Kích thước bếp:730*430mm,
Bảo hành:2 năm