Bếp từ Napoliz

Hiển thị tất cả 18 kết quả

-37%
2.150.000 1.350.000

Bếp từ đơn Napoliz ITC102
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 1 vùng nấu
Công suất bếp:  2000W
Kích thước bếp: 290 x 370 mm
Bảo hành: 1 năm

-24%
12.500.000 9.500.000

Bếp từ đơn Napoliz ITC388BT-PLUS
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 730 x 430 mm
Bảo hành: 3 năm

-38%
29.900.000 18.500.000

Bếp từ  Napoliz ITC6868
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 730 x 430 mm
Bảo hành: 3 năm

-25%
4.900.000 3.680.000

Bếp từ  Napoliz ITC100
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 310 x 380 mm
Bảo hành: 1 năm

-37%
21.900.000 13.890.000

Bếp từ Napoliz ITC1188PLUS
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 730 x 430
Bảo hành: 3 năm

-20%
10.900.000 8.700.000

Bếp từ  Napoliz ITC388BT
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 730 x 430 mm
Bảo hành: 3 năm

-33%
11.990.000 7.990.000

Bếp từ  Napoliz ITC399I
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 730 x 430 mm
Bảo hành: 3 năm

-20%
21.900.000 17.500.000

Bếp từ  Napoliz ITC4000
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 720 x 410 mm
Bảo hành: 3 năm

-33%
12.990.000 8.700.000

Bếp từ  Napoliz ITC668
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 730 x 430 mm
Bảo hành: 3 năm

-35%
19.800.000 12.900.000

Bếp từ  Napoliz ITC6868
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 730 x 430 mm
Bảo hành: 3 năm

-18%
10.990.000 8.990.000

Bếp từ đơn Napoliz ITC688IC
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 730 x 430 mm
Bảo hành: 3 năm

-25%
19.900.000 14.990.000

Bếp từ  Napoliz ITC8088
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 730 x 430 mm
Bảo hành: 3 năm

-34%
21.990.000 14.500.000

Bếp từ Napoliz ITC8888
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 730 x 430 mm
Bảo hành: 3 năm

-25%
1.590.000 1.200.000

Bếp từ  Napoliz NA ITC102
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 21 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 290 x 370 mm
Bảo hành: 3 năm

-22%
22.000.000 17.240.000

Bếp từ  Napoliz NA03IC
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 585 x 515 mm
Bảo hành: 3 năm

-32%
21.900.000 14.990.000

Bếp từ đơn Napoliz PID16B2 PLUS
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 730 x 430 mm
Bảo hành: 3 năm

-32%
21.800.000 14.900.000

Bếp từ đơn Napoliz SMART ITC999
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 730 x 430 mm
Bảo hành: 3 năm

-35%
19.890.000 12.890.000

Bếp từ đơn Napoliz VTCS68
Made in:
Loại sản phẩm: Bếp từ 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2200W
Kích thước bếp: 730 x 430 mm
Bảo hành: 3 năm