Carysill

Hiển thị tất cả 17 kết quả

10.950.000

Thương hiệu: Carysil BEC2
Made in: Ấn độ
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén
Chất liệu: Đá granite Tự Nhiên
Kích thước chậu: 1160x500mm (DxR)
Màu sắc: Đen và Trắng

10.950.000

Thương hiệu: Carysil ENC1
Made in: Ấn độ
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén
Chất liệu: Đá granite Tự Nhiên
Kích thước chậu: 1160x500mm (DxR)
Màu sắc: Màu là nâu cafe 11 và vàng champagne 18

8.950.000

Thương hiệu: Carysil  ENC 2
Made in: Ấn độ
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén
Chất liệu: Đá granite Tự Nhiên
Kích thước chậu: 860x500mm (DxR)
Màu sắc: 2 màu là Màu Đen Tuyền (03) – Vàng Kem (18)
Thời gian bảo hành: 5 năm

3.950.000

Thương hiệu: Carysil IA-MQ3
Made in: Ấn độ
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 80x450mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 5 năm

9.950.000

Thương hiệu: Carysil JAC1
Made in: Ấn độ
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén
Chất liệu: Đá granite Tự Nhiên
Kích thước chậu: 1160x500mm (DxR)
Màu sắc: 3 màu Đen (03) – Nâu Cafe (11) – Vàng Kem (18) (18)
Thời gian bảo hành: 5 năm
 

10.950.000

Thương hiệu: Carysil LAC1
Made in: Ấn độ
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén
Chất liệu: Đá granite Tự Nhiên
Kích thước chậu: 1140x500mm (DxR)
Màu sắc: Đen và Xám tro, Vàng Kem
Thời gian bảo hành: 5 năm
 

9.950.000

Thương hiệu: Carysil LAC2
Made in: Ấn độ
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén
Chất liệu: Đá granite Tự Nhiên
Kích thước chậu: 900x500mm (DxR)
Màu sắc: 3 màu Muối Ớt Hồng (01) – Nâu Cafe (11) – Vàng Kem (18)
Thời gian bảo hành: 5 năm
 

8.950.000

Thương hiệu: Carysil LMC1
Made in: Ấn độ
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén
Chất liệu: Đá granite Tự Nhiên
Kích thước chậu: 824x481mm (DxR)
Màu sắc: 2 Màu Đen Tuyền (03)- Muối Tiêu Xanh (04)
Thời gian bảo hành: 5 năm

8.950.000

Thương hiệu: Carysil SWA1
Made in: Ấn độ
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén
Chất liệu: Đá granite Tự Nhiên
Kích thước chậu: 860x500mm (DxR)
Màu sắc: 2 Màu Đen Tuyền (03) – Vàng Kem (18)
Thời gian bảo hành: 5 năm

8.950.000

Thương hiệu: Carysil TIP 2
Made in: Ấn độ
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén
Chất liệu: Đá granite Tự Nhiên
Kích thước chậu: 860x500mm (DxR)
Màu sắc: 2 màu là Màu Đỏ (05) – Màu Vàng Tươi (06)
Thời gian bảo hành: 5 năm

8.950

Thương hiệu: Carysil VIC3
Made in: Ấn độ
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén
Chất liệu: Đá granite Tự Nhiên
Kích thước chậu: 860x500mm (DxR)
Màu sắc: 3 Màu Đen Tuyền (03) – Muối Ớt Hồng(01) – Muối Tiêu Xanh (04)
Thời gian bảo hành: 5 năm

6.950.000

Thương hiệu: Carysil IC-MQ9
Made in: Ấn độ
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 880x450mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 5 năm

6.950.000

Thương hiệu: Carysil VN-N200
Made in: Ấn độ
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 860x500mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 3 năm

5.950.000

Thương hiệu: Carysil IP-D100
Made in: Ấn độ
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 880x450mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 5 năm

7.950.000

Thương hiệu: Carysil VN-D200
Made in: Ấn độ
Loại sản phẩm: Chậu rửa chén
Chất liệu: Inox 304
Kích thước chậu: 1160x500mm
Màu sắc: Inox
Thời gian bảo hành: 3 năm

4.950.000

Thương hiệu: Carysil i-2385
Made in: Italia
Loại sản phẩm:  Vòi rửa chén Argo cao cấp
Chất liệu: Đồng
Thiết kế:  Xoay 360
Kích thước bếp: C310xR200mm
Bảo hành: 3 năm

8.055.000

Thương hiệu: Carysil i-2476
Made in: Italia
Loại sản phẩm:  Vòi rửa chén Argo cao cấp
Chất liệu: Đồng
Thiết kế:  Xoay 360
Kích thước bếp: C364xR180mm
Bảo hành: 3 năm