Elica

Hiển thị tất cả 14 kết quả

27.500.000

Bếp điện từ Elica H14 EMH7520B
Made in: Ý
Loại sản phẩm: Bếp từ 2 vùng nấu
Công suất bếp:  1900W
Kích thước bếp: :710x400x60mm
Bảo hành: 3 năm

29.890.000

Bếp điện từ Elica H15 EMH7530BL
Made in: Ý
Loại sản phẩm: Bếp điện từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  2000W-2300W
Kích thước bếp: :750x450x60mm
Bảo hành: 3 năm

6.885.000

Thương hiệu: ELICA 13Q225B
Màu sắc: Đen
Loại bếp: Bếp gas âm - 2 lò
Công suất bếp: 2x4KW
Bảo hành: 1 năm
Kích thước bếp: 780 x 450 mm
 

75.890.000

Bếp gas NikolaTesla Flame
Made in: Ý
Loại sản phẩm: Bếp gas 4 vùng nấu
Công suất bếp:  3,5 kW
Kích thước bếp: 88x51x21 cm
Bảo hành: 5 năm

13.490.000

Bếp hồng ngoại Elica H7 EVCH7520B
Made in: Ý
Loại sản phẩm: Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu
Công suất bếp:  700W-1800W
Kích thước bếp: 700x400x60mm
Bảo hành: 3 năm

26.890.000

Bếp từ Elica H4 EMH7530BL
Made in: Ý
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  1400W-2300W
Kích thước bếp: 780x370x60mm:
Bảo hành: 3 năm

18.900.000

Bếp từ Elica EIH6030BL
Made in: Ý
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  1500-2000W
Kích thước bếp: 580x510mm
Bảo hành: 3 năm

14.800.000

Bếp từ Elica EL201B
Made in: Trung Quốc
Loại sản phẩm: Bếp từ 2 vùng nấu
Công suất bếp:  2600W
Kích thước bếp: 780x450x58mm
Bảo hành: 3 năm

21.890.000

Bếp từ Elica H3 EIH7520BL
Made in: Ý
Loại sản phẩm: Bếp từ 2 vùng nấu
Công suất bếp:  1400W-2300W
Kích thước bếp: :700x400x60mm
Bảo hành: 3 năm

81.690.000

Bếp từ NikolaTesla Libra
Made in: Ý
Loại sản phẩm: Bếp từ 4 vùng nấu
Công suất bếp:  3kW
Kích thước bếp: 83x51x21 cm
Bảo hành: 5 năm

118.890.000

Bếp từ NikolaTesla One
Made in: Ý
Loại sản phẩm: Bếp từ 4 vùng nấu
Công suất bếp:  3kW
Kích thước bếp: 83x51x21 cm
Bảo hành: 5 năm

68.790.000

Bếp từ NikolaTesla Prime
Made in: Ý
Loại sản phẩm: Bếp từ 4 vùng nấu
Công suất bếp:  3kW
Kích thước bếp: 83x51x21 cm
Bảo hành: 5 năm

107.890.000

Bếp từ NikolaTesla Switch
Made in: Ý
Loại sản phẩm: Bếp từ 4 vùng nấu
Công suất bếp:  3kW
Kích thước bếp: 83x51x21 cm
Bảo hành: 5 năm

96.890.000

Bếp từ NikolaTesla Upside
Made in: Ý
Loại sản phẩm: Bếp từ 4 vùng nấu
Công suất bếp:  3kW
Kích thước bếp: 83x51x21 cm
Bảo hành: 5 năm