Kaff

Hiển thị 1–24 của 75 kết quả

7.680.000

Bếp điện domino KAFF KF-330DC
Made in: Germany
Số bếp nấu: Bếp điện domino âm tủ
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 2000W
Kích thước bếp: 520 x 288 mm
Bảo hành: 5 năm

2.400.000

Bếp điện đơn KAFF KF-33oc
Made in: Germany
Số bếp nấu: Bếp điện đơn âm tủ
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 2000W
Kích thước bếp: 390 x 320 mm
Bảo hành: 5 năm

9.280.000

Bếp điện KAFF KF-073CC
Made in: Germany
Số bếp nấu: Bếp điện đôi
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 2200W
Kích thước bếp: 730 x 420 mm
Bảo hành: 5 năm

10.800.000

Bếp điện KAFF KF-FL101CC
Made in: Germany
Số bếp nấu: Bếp điện đôi
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 2200W
Kích thước bếp: 730 x 420 mm
Bảo hành: 5 năm

22.800.000

Bếp điện từ KAFF KF-IH68N
Made in: Germany
Số bếp nấu: Bếp từ âm tủ gồm 1 bếp từ 1 bếp điện
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 4000W
Kích thước bếp: 740x430mm
Bảo hành: 7 năm

9.880.000

Bếp điện từ KAFF KF-0731C
Made in: Germany
Số bếp nấu: Bếp gas kết hợp từ
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 2000W
Kích thước bếp: 730 x 420 mm
Bảo hành: 5 năm

11.800.000

Bếp điện từ KAFF KF-FL101IC
Made in: Germany
Số bếp nấu: Bếp điện từ 1 bếp điện - 1 bếp từ
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 2000W (Booster 3500W)
Kích thước bếp: 730 x 420 mm
Bảo hành: 5 năm

11.800.000

Bếp điện từ KAFF KF-FL105IC
Made in: Germany
Số bếp nấu: Bếp điện từ 1 bếp điện - 1 bếp từ
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 2000W (Booster 3500W)
Kích thước bếp: 730 x 420 mm
Bảo hành: 5 năm

19.680.000

Bếp điện từ KAFF KF-FL108
Made in: Germany
Số bếp nấu: Bếp điện từ âm tủ gồm 1 bếp từ 1 bếp điện
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 2200W
Kích thước bếp: 736x416mm
Bảo hành: 7 năm

19.680.000

Bếp điện từ KAFF KF-FL109
Made in: Germany
Số bếp nấu: Bếp điện từ âm tủ gồm 1 bếp từ 1 bếp điện
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 2200W
Kích thước bếp: 736x416mm
Bảo hành: 7 năm

15.800.000

Bếp điện từ KAFF KF-FL68IC
Made in: Germany
Số bếp nấu: Bếp điện từ gồm 1 bếp từ và 1 bếp hồng ngoại
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 2000W (Booster 3500W)
Kích thước bếp: 730 x 430 mm
Bảo hành: 5 năm

15.800.000

Bếp điện từ KAFF KF-IC3801
Made in: Germany
Số bếp nấu: Bếp điện từ: 2 bếp từ + 1 bếp điện
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 2000W Booster
Kích thước bếp: 750x450mm
Bảo hành: 7 năm

25.580.000

Bếp điện từ KAFF KF-IC58O1SB
Made in: Germany
Số bếp nấu: Bếp điện từ âm tủ gồm 2 bếp từ -1 bếp điện
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 2200W
Kích thước bếp: 780x450mm
Bảo hành: 7 năm

18.800.000

Bếp điện từ KAFF IC79H
Made in: Germany
Số bếp nấu: Bếp từ gồm 3 bếp gồm 1 bếp điện + 2 từ
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 2200W
Kích thước bếp: 755x450mm
Bảo hành: 7 năm

25.800.000

Bếp điện từ KAFF KF-S48QH
Made in: Germany
Số bếp nấu: Bếp điện từ âm tủ gồm 2 bếp từ -1 bếp điện
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 5500W
Kích thước bếp: 590x520mm
Bảo hành: 7 năm

13.800.000

Bếp điện từ KAFF KF-SD300IC
Made in: Germany
Số bếp nấu: Bếp điện từ gồm 1 bếp hồng ngoại, 1 bếp từ
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 2000W (Booster 3500W)
Kích thước bếp: 740 x 430 mm
Bảo hành: 5 năm

4.880.000

Bếp gas âm Kaff KF-212
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Công suất bếp: 2x4KW
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440mm

4.880.000

Bếp gas âm KAFF KF-212
Made in:  Germany
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440 mm

6.080.000

Bếp gas âm KAFF KF-216
Made in:  Germany
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440 mm

6.230.000

Bếp gas âm KAFF KF-218
Made in:  Germany
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440 mm

4.540.000

Bếp gas âm KAFF KF-228
Made in:  Germany
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440 mm

5.880.000

Bếp gas âm KAFF KF-312
Made in:  Germany
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440 mm

3.970.000

Bếp gas âm KAFF KF-321
Made in:  Germany
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 750x440 mm

4.280.000

Bếp gas âm KAFF KF-330GH
Made in:  Germany
Loại bếp: Bếp gas âm tủ 1 LÒ
Tiết kiệm gas > 30% gas
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 430x330 mm