Kangaroo

Hiển thị 1–24 của 30 kết quả

-47%
150.000 80.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo số 3
Mã sản phẩm : K28-1
Kích thước:  62.5 x 254 (Rộng x cao) (mm)
Tuổi thọ 9 tháng

-37%
1.350.000 850.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo tia UV-AT
Mã sản phẩm : DUV-AT
Kích thước:
Tuổi thọ 5000 giờ

-48%
1.250.000 650.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo tia UV
Mã sản phẩm : DUV
Kích thước:
Tuổi thọ 5000 giờ

-40%
750.000 450.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo Hydrogen số 19
Mã sản phẩm : OMEGA5IN1_HP
Kích thước: 310x 50 mm (mm)
Tuổi thọ 12 tháng
 

-40%
750.000 450.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo Hydrogen số 5
Mã sản phẩm : FIR+_HA
Kích thước: 310x 50 mm (mm)
Tuổi thọ 24 tháng

-40%
750.000 450.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo Hydrogen số 5
Mã sản phẩm : FIR+_HP
Kích thước: 310x 50 mm (mm)
Tuổi thọ 24 tháng

-40%
750.000 450.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo Hydrogen số 6
Mã sản phẩm : OrpH + (HA)
Kích thước: 310x 50 mm (mm)
Tuổi thọ 12 tháng
 

-40%
750.000 450.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo Hydrogen số 6
Mã sản phẩm : FIR+_HP
Kích thước: 310x 50 mm (mm)
Tuổi thọ 24 tháng
 

-40%
750.000 450.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo Hydrogen số 7
Mã sản phẩm : HypH + (HA)
Kích thước: 310x 50 mm (mm)
Tuổi thọ 12 tháng

-40%
750.000 450.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo Hydrogen số 7
Mã sản phẩm :  HypH+_HP
Kích thước: 310x 50 mm (mm)
Tuổi thọ 12 tháng
 

-40%
750.000 450.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo Hydrogen số 8
Mã sản phẩm : Mineral + (HA)
Kích thước: 310x 50 mm (mm)
Tuổi thọ 12 tháng

-40%
750.000 450.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo Hydrogen số 8
Mã sản phẩm : MINERAL + (HP)
Kích thước: 310x 50 mm (mm)
Tuổi thọ 24 tháng
 

-40%
750.000 450.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo Hydrogen số 9
Mã sản phẩm :  NANO CARBON + (HA)
Kích thước: 310x 50 mm (mm)
Tuổi thọ 12 tháng

-58%
850.000 360.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo số 1 xử lý asen
Mã sản phẩm : Asen
Kích thước:  70 x 255 (Rộng x cao) (mm)
Tuổi thọ 3 tháng

-44%
980.000 550.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo số 4
Mã sản phẩm : TW30-1812-50HR
Kích thước: 55 x 300 (mm)
Tuổi thọ 36  tháng

-94%
12.000.000 750.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo số 4
Mã sản phẩm : KGRO1512-50G
Kích thước: 55 x300 (Rộng x cao) (mm)
Tuổi thọ 36 tháng

-32%
950.000 650.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo số 4
Mã sản phẩm : KGRO1812-50G
Kích thước: 55 x300 (Rộng x cao) (mm)
Tuổi thọ 12 tháng

-24%
720.000 550.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo số 4
Mã sản phẩm : TW30-1812-50HR
Kích thước:  55 x 300 (Rộng x cao) (mm)
Tuổi thọ 24 tháng

-29%
450.000 320.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo số 5
Mã sản phẩm : KTA10-5N
Kích thước: 55 x 265mm (mm)
Tuổi thọ 12  tháng

-33%
550.000 370.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo số 6
Mã sản phẩm : KTA10-2
Kích thước: 55 x 265mm (mm)
Tuổi thọ 12  tháng

-19%
720.000 580.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo số 6
Mã sản phẩm : KTA10-3
Kích thước: 55 x265 (Rộng x cao) (mm)
Tuổi thọ 12 tháng

-32%
590.000 400.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo số 6
Mã sản phẩm :  KTA10-6.1N
Kích thước: 55 x265 (Rộng x cao) (mm)
Tuổi thọ 12 tháng

-44%
800.000 450.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo số 6
Mã sản phẩm : KTA10-12
Kích thước: 55 x265 (Rộng x cao) (mm)
Tuổi thọ 24 tháng

-45%
1.000.000 550.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo số 8
Mã sản phẩm :  KTA10-14
Kích thước: 55 x265 (Rộng x cao) (mm)
Tuổi thọ 12 tháng