Korihome

Hiển thị 1–24 của 32 kết quả

1.500.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Korihome Mineral
Mã sản phẩm : Korihome Mineral
Lõi số 8/9/10
Tuổi thọ 12 tháng

1.500.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Korihome Hydrogen Alkaline
Mã sản phẩm : Korihome Hydrogen Alkaline
Lõi số 6/7/8
Tuổi thọ 6-9 tháng

1.500.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Korihome Nano Silver
Mã sản phẩm : Korihome Nano Silver
Lõi số 6/7/8
Tuổi thọ 12 tháng

290.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Korihome Post Carbon
Mã sản phẩm : Korihome Post Carbon
Lõi số 3/5
Tuổi thọ 6-9 tháng

990.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Korihome RO
Mã sản phẩm : Korihome RO
Lõi số 4
Tuổi thọ 18 tháng

190.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Korihome Sediment
Mã sản phẩm : Sediment
Lõi số 1
Tuổi thọ 12 tháng

210.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Korihome
Mã sản phẩm : Sediment Pre-Carbon/Carbon Block
Lõi số 2
Tuổi thọ 12 tháng

9.490.000

Máy lọc nước Korihome K-book K91
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  160x380x380
Bảo hành: 24 tháng

15.590.000

Máy lọc nước Korihome K-book K93
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  160x380x380
Bảo hành: 24 tháng

7.990.000

Máy lọc nước  Korihome WPK K-PRO G60
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước: 
Bảo hành: 24 tháng

6.495.000

Máy lọc nước nóng lạnh Korihome WPK-605
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  240x430x420mm
Bảo hành: 24 tháng

7.700.000

Máy lọc nước nóng lạnh Korihome WPK-606
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  240x430x410mm
Bảo hành: 24 tháng

7.300.000

Máy lọc nước Korihome WPK-606-LITE
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  240mm x 430mm x 410mm
Bảo hành: 24 tháng

9.400.000

Máy lọc nước nóng lạnh Korihome WPK-888-IHA
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  350*290*1120mm
Bảo hành: 24 tháng

8.490.000

Máy lọc nước Korihome WPK-G60S
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  350*29(0*900
Bảo hành: 24 tháng

8.690.000

Máy lọc nước Korihome WPK-G61
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  350*290*900
Bảo hành: 24 tháng

9.900.000

Máy lọc nước Korihome WPK-G62
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  350*290*900
Bảo hành: 24 tháng

11.790.000

Máy lọc nước nóng lạnh Korihome Series 9 WPK-902
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  2 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước nóng lạnh
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  (360*260*1100) mm
Bảo hành: 24 tháng

13.690.000

Máy lọc nước nóng lạnh Korihome WPK-910
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  2 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước nóng lạnh
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  260x360x1110 mm
Bảo hành: 24 tháng

13.650.000

Máy lọc nước nóng lạnh Korihome Series 9 WPK-913
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  2 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước nóng lạnh
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  260x360x1110mm
Bảo hành: 24 tháng

13.790.000

Máy lọc nước nóng lạnh Korihome WPK-915
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  2 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước nóng lạnh
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  260x360x1110 mm
Bảo hành: 24 tháng

16.250.000

Máy lọc nước nóng lạnh Korihome Series 9 WPK-916
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  2 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước nóng lạnh
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  260x360x1100mm
Bảo hành: 24 tháng

8.500.000

Máy lọc nước nóng lạnh Korihome WPK-688-H
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  2 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước nóng lạnh
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  290*389*1129mm
Bảo hành: 24 tháng

9.500.000

Máy lọc nước nóng lạnh Korihome WPK-688-RO
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  2 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước nóng lạnh
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  290x389x1129mm
Bảo hành: 24 tháng