Pramie

Hiển thị tất cả 22 kết quả

-5%
15.900.000 15.105.000

Bếp điện từ Pramie PRMY-2105
Made in: Thai Lan
Số bếp nấu: Bếp điện từ
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 2200W
Kích thước bếp: 730 x 430 mm
Bảo hành: 5 năm

-5%
12.900.000 12.255.000

Bếp điện từ Pramie PRMY-2108
Made in: Thai Lan
Số bếp nấu: Bếp điện từ
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 2200W
Kích thước bếp: 730 x 430 mm
Bảo hành: 5 năm
 

-5%
16.500.000 15.675.000

Bếp điện từ Pramie PRTH-2101
Made in: Thai Lan
Số bếp nấu: Bếp điện từ
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 2200W
Kích thước bếp: 730 x 420 mm
Bảo hành: 5 năm

-5%
12.500.000 11.875.000

bếp điện từ Pramie PRTH-2109
Made in: Thai Lan
Số bếp nấu: Bếp điện từ
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 2200W
Kích thước bếp: 730 x 420 mm
Bảo hành: 5 năm

-5%
17.500.000 16.625.000

Bếp điện từ Pramie PRTH-3201
Made in: Thai Lan
Số bếp nấu: Bếp điện từ 3 bếp
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 2400W
Kích thước bếp: 780 x 420 mm
Bảo hành: 5 năm

-5%
15.900.000 15.105.000

Bếp từ đôi Pramie PRMY-2205
Made in: Thai Lan
Số bếp nấu: Bếp điện từ
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 2200W
Kích thước bếp: 730 x 430 mm
Bảo hành: 5 năm
 

-5%
12.900.000 12.255.000

Bếp từ đôi Pramie PRMY-2208
Made in: Thai Lan
Số bếp nấu: Bếp từ đôi
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 2200W
Kích thước bếp: 730 x 430 mm
Bảo hành: 5 năm

-5%
15.900.000 15.105.000

Bếp từ đôi Pramie PRTH-2201
Made in: Thai Lan
Số bếp nấu: Bếp từ đôi
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 2200W
Kích thước bếp: 730 x 420 mm
Bảo hành: 5 năm

-5%
12.500.000 11.875.000

Bếp từ đôi Pramie PRTH-2209
Made in: Thai Lan
Số bếp nấu: Bếp từ đôi
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 2200W
Kích thước bếp: 730 x 420 mm
Bảo hành: 5 năm

-5%
29.900.000 28.405.000

Bếp từ Pramie Pramie PRDE-4401
Made in: Thai Lan
Số bếp nấu: Bếp từ 4 vùng nấu
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 7400W
Kích thước bếp: 590 x 520 mm
Bảo hành: 5 năm

-5%
27.500.000 26.125.000

Bếp từ Pramie PRDE-4402
Made in: Thai Lan
Số bếp nấu: Bếp từ 4 vùng nấu
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 7400W
Kích thước bếp: 590 x 520 mm
Bảo hành: 5 năm
 

-5%
17.900.000 17.005.000

Máy hút mùi Pramie DE19-900
Made in: Thái Lan
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 1200m3/h
Bảo hành: 3 năm
Độ ồn: 48 db
Kích thước bếp: 895mm

-5%
7.300.000 6.935.000

Máy hút mùi Pramie AC17-700
Made in: Thái Lan
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 1100m3/h
Bảo hành: 3 năm
Độ ồn: 48 db
Kích thước bếp: 700X460X500mm

-5%
7.900.000 7.505.000

Máy hút mùi Pramie AC17-900
Made in: Thái Lan
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 1100m3/h
Bảo hành: 3 năm
Độ ồn: 48 db
Kích thước bếp: 900X460X500mm

-5%
4.100.000 3.895.000

Máy hút mùi Pramie ALP9-700
Made in: Thái Lan
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 820m3/h
Bảo hành: 3 năm
Độ ồn: 32 db
Kích thước bếp: 700x440X190mm

-5%
6.900.000 6.555.000

Máy hút mùi Pramie AP15-700
Made in: Thái Lan
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 1100m3/h
Bảo hành: 3 năm
Độ ồn: 48 db
Kích thước bếp: 700X460X500mm
 

-5%
7.500.000 7.125.000

Máy hút mùi Pramie AP15-900
Made in: Thái Lan
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 1100m3/h
Bảo hành: 3 năm
Độ ồn: 48 db
Kích thước bếp: 900X460X500mm

-5%
3.300.000 3.135.000

Máy hút mùi Pramie CL9B-700
Made in: Thái Lan
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 600m3/h
Bảo hành: 3 năm
Độ ồn: 32 db
Kích thước bếp: 700X520X140mm

-5%
3.500.000 3.325.000

Máy hút mùi Pramie CL9S-700
Made in: Thái Lan
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 600m3/h
Bảo hành: 3 năm
Độ ồn: 32 db
Kích thước bếp: 700X520X140mm

-5%
15.900.000 15.105.000

Máy hút mùi Pramie DE19-700
Made in: Thái Lan
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 1200m3/h
Bảo hành: 3 năm
Độ ồn: 48 db
Kích thước bếp: 695mm

-5%
8.000.000 7.600.000

Máy hút mùi Pramie TT32-700
Made in: Thái Lan
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 1100m3/h
Bảo hành: 3 năm
Độ ồn: 48 db
Kích thước bếp: 700X510X530mm

-5%
12.500.000 11.875.000

Máy hút mùi Pramie TT32-900
Made in: Thái Lan
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 1100m3/h
Bảo hành: 3 năm
Độ ồn: 48 db
Kích thước bếp: 900X500X530mm