Rinnai

Hiển thị tất cả 17 kết quả

3.490.000

Thương hiệu: Rinnai RJ-9600E
Made in: Việt Nam
Số bếp nấu: Bếp gas dương 2 vùng nấu
Mặt kính: Tráng men
Công suất bếp: 4800W
Kích thước bếp: 600 x 480 x 185 (mm)
Bảo hành: 2 năm

12.150.000

Thương hiệu: Rinnai RB-2CG(B)
Made in: Nhật bản
Số bếp nấu: Bếp gas âm 2 vùng nấu
Mặt kính: Kính cường lực
Công suất bếp:
Kích thước bếp: 737 x 438 (mm)
Bảo hành: 2 năm

12.450.000

Thương hiệu: Rinnai RB-2VCGN
Made in: Nhật bản
Số bếp nấu: Bếp gas âm 2 vùng nấu
Mặt kính: Kính cường lực
Công suất bếp: 4800W
Kích thước bếp:  738 x 434 x 96 (mm)
Bảo hành: 2 năm

14.350.000

Thương hiệu: Rinnai RB-3VCGN
Made in: Nhật bản
Số bếp nấu: Bếp gas âm 3 vùng nấu
Mặt kính: Kính cường lực
Công suất bếp: 4800W
Kích thước bếp:  738 x 434 x 96 (mm)
Bảo hành: 2 năm

2.510.000

Thương hiệu: Rinnai RVB-212BG
Made in: Việt Nam
Số bếp nấu: Bếp gas âm 2 vùng nấu
Mặt kính: Kính chịu lực
Công suất bếp: 4800W
Kích thước bếp: 715 x 420 x 115 mm
Bảo hành: 2 năm

2.770.000

Thương hiệu: Rinnai RVB-2BG(B)
Made in: Việt Nam
Số bếp nấu: Bếp gas âm 2 vùng nấu
Mặt kính: Kính cường lực
Công suất bếp:
Kích thước bếp: 720x420 (mm)
Bảo hành: 2 năm

3.940.000

Thương hiệu: Rinnai RVB-2Gi(B)
Made in: Việt Nam
Số bếp nấu: Bếp gas âm 2 vùng nấu
Mặt kính: Kính chịu lực
Công suất bếp: 4800W
Kích thước bếp:  760x445 (mm)
Bảo hành: 2 năm

2.890.000

Thương hiệu: Rinnai RVB-2HG(B)
Màu sắc: Đen
Loại bếp: Bếp gas âm tủ - 2 lò
Công suất bếp: 2x4KW
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 76 x 44.5 x 12.5 cm
   

3.260.000

Thương hiệu: Rinnai RVB-312BG
Made in: Việt Nam
Số bếp nấu: Bếp gas âm 3 vùng nấu
Mặt kính: Kính cường lực
Công suất bếp:
Kích thước bếp: 750 x 420 x 150 mm
Bảo hành: 2 năm

2.600.000

Thương hiệu: Rinnai R-2KEN
Made in: Nhật bản
Số bếp nấu: Bếp gas dương 2 vùng nấu
Mặt kính: Tráng men
Công suất bếp: 4800W
Kích thước bếp: 560  332 x 109 (mm)
Bảo hành: 2 năm

3.650.000

Thương hiệu: Rinnai RJ-8600FE
Made in: Nhật bản
Số bếp nấu: Bếp gas dương 2 vùng nấu
Mặt kính: Tráng men
Công suất bếp: 4800W
Kích thước bếp: 600x480x185 (mm)
Bảo hành: 2 năm

3.490.000

Thương hiệu: Rinnai RJ-9600S
Made in: Nhật bản
Số bếp nấu: Bếp gas dương 2 vùng nấu
Mặt kính: Kính cường lực
Công suất bếp:
Kích thước bếp: 600x480x185 (mm)
Bảo hành: 2 năm

2.690.000

Thương hiệu: Rinnai RTS-2KD
Made in: Nhật bản
Số bếp nấu: Bếp gas dương 2 vùng nấu
Mặt kính: Tráng men
Công suất bếp: 4800W
Kích thước bếp: 560 x 332 x 109 (mm)
Bảo hành: 2 năm

1.970.000

Thương hiệu: Rinnai RV-4600(GT)
Made in: Việt Nam
Số bếp nấu: Bếp gas dương 2 vùng nấu
Mặt kính: Kính cường lực
Công suất bếp:
Kích thước bếp: 600x480x185 (mm)
Bảo hành: 2 năm

2.400.000

Thương hiệu: Rinnai RV-5600(Gi)
Made in: Việt Nam
Số bếp nấu: Bếp gas dương 2 vùng nấu
Mặt kính: Tráng men
Công suất bếp: 4800W
Kích thước bếp: 590 x 420 x 185 (mm)
Bảo hành: 2 năm

1.930.000

Thương hiệu: Rinnai RV-715Slim(GL-D)
Made in: Việt Nam
Số bếp nấu: Bếp gas dương 2 vùng nấu
Mặt kính: Kính cường lực
Công suất bếp:
Kích thước bếp: 720 x 450 x 140 mm
Bảo hành: 2 năm

330.000

Thương hiệu: Rinnai RV-150(G)
Made in: Việt Nam
Số bếp nấu: Bếp gas đơn
Mặt kính: Tráng men
Công suất bếp: 2400W
Kích thước bếp:  278 x 385 x 160 (mm)
Bảo hành: 1 năm