Samsung

Hiển thị tất cả 18 kết quả

-20%
14.300.000 11.440.000

Thương hiệu: Samsung SHP-DP727
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ - vân tay
Màu sắc: Vàng
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 385mm x 86mm x 63m

8.400.000

Thương hiệu: Samsung SHP-DP728
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ - vân tay
Màu sắc: Bạc
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 385mm x 86mm x 61m

-20%
5.800.000 4.640.000

Thương hiệu: Samsung SHP-DS705
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ-bluetooth
Màu sắc: Bạc Đen
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 140x106x44mm

-20%
5.600.000 4.480.000

Thương hiệu: Samsung SHS-1321XAK/EN
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từh
Màu sắc:  Đen
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 69x175x22mm,

-20%
9.200.000 7.360.000

Thương hiệu: Samsung SHP-DH525
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ - vân tay
Màu sắc: Đen
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 313mm x 77.4mm x 66m

-20%
9.600.000 7.680.000

Thương hiệu: Samsung SHP-DS510
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ
Màu sắc: Đen
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 140x106x44mm

-20%
8.200.000 6.560.000

Thương hiệu: Samsung SHP-DH537
Made in: Philippines
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ - vân tay
Màu sắc: Đen
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 320mm x 81.8mm x 66.8 mm

-20%
10.400.000 8.320.000

Thương hiệu: Samsung SHP-DH538
Made in: Philippines
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ - vân tay
Màu sắc: Đỏ đồng
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 320mm x 82mm x 66.8 mm

9.200.000

Thương hiệu: Samsung SHP-DP728
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ - vân tay
Màu sắc: Vàng
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 391.8mm x 87.5mm x 64.5m

5.300.000

Thương hiệu: Samsung SHP DP520
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ
Màu sắc: Đen
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 81x302x66mm(WxHxD)

11.100.000

Thương hiệu: SAMSUNG SHP DP 738
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Vân tay, Mã số, Chìa cơ, Điện thoại Bluetooth
Màu sắc: Đỏ
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 88mm(X400mmX57.5mm

16.600.000

Thương hiệu: Samsung SHS DP609 AS/EN
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ- smartphone
Màu sắc: Đen bạc
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 86.2(W) X 391(H) X 68.5(D)mm

8.580.000

Thương hiệu: Samsung SHS P727
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ- smartphone
Màu sắc: Bạc, Vàng
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 81x306x780mm(WxHxD)

7.800.000

Thương hiệu: Samsung SHS 705 FMK/EN
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ-vân tay
Màu sắc: Đen
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 81.3 x 318 x 75mm(WxHxD)

5.450.000

Thương hiệu: Samsung SHS H505FMK/EN
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ - điều khiên từ xa
Màu sắc:  Đen
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước:  81x302x66mm(WxHxD)

8.300.000

Thương hiệu: Samsung SHS P717
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ- điều khiển từ xa
Màu sắc: Bạc, Vàng
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 81x306x780mm(WxHxD)

5.500.000

Thương hiệu: Samsung SHS-3321
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ
Màu sắc:  Đen
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước: 78x183x87mm(WxHxD

7.800.000

Thương hiệu: Samsung SHS H635FMS/EN
Made in: Hàn quốc
Loại sản phẩm: Khóa mật mã - thẻ từ
Màu sắc: Bạc
Bảo hành: 1 năm
Tuổi thọ pin: 1 năm
Kích thước:  81x302x66mm(WxHxD)