Spelier

Hiển thị 1–24 của 54 kết quả

-20%
29.500.000 23.600.000

Bếp điện từ Spelier SPE-IC 938 FE
Made in: Đức
Số bếp nấu: 3
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 5900W
Kích thước bếp: 73D x 43R x 5,5C cm

-92%
239.000.000 19.120.000

Bếp điện từ Spelier SPE-HC928
Made in: Đức
Số bếp nấu: 2
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 4600W
Kích thước bếp: 73D x 43R x 5,5C cm

-20%
23.600.000 18.800.000

Bếp điện từ Spelier SPE-HC928C
Made in: Đức
Số bếp nấu: 2
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 5200W
Kích thước bếp: 75D x 45R x 5,5C cm

-22%
25.500.000 20.000.000

Bếp điện từ Spelier SPE-HC928/EG
Made in: Đức
Số bếp nấu: 2
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 5900W
Kích thước bếp: 75D x 45R x 5,5C cm

-20%
12.500.000 10.000.000

Thương hiệu: Spelier SPM-928h PLUS
Made in: Maylaysia
Số bếp nấu: Bếp âm tủ gồm 1 bếp từ và 1 bếp hồng ngoại
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 4400W
Kích thước bếp: 73D x 43R x 5,5C cm
Bảo hành: 24 tháng

-20%
17.900.000 14.300.000

Bếp điện từ Spelier SPM-938H
Made in: Maylaysia
Số bếp nấu: 2 bếp từ - 1 bếp hồng ngoại
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 6000W
Kích thước bếp: 73D x 43R x 5,5C cm

-15%
25.500.000 21.675.000

Bếp từ Spelier SPE – IC938G
Made in: Đức
Số bếp nấu: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp: 3000 W
Kích thước bếp: 590 x 520 x 55 mm
Bảo hành: 3 năm

-20%
24.500.000 19.600.000

Bếp từ Spelier SPF-938I
Made in: Pháp
Số bếp nấu: 3
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 5800W
Kích thước bếp: 59D x 52R x 5,5C cm

-20%
16.900.000 13.520.000

Bếp từ Spelier SPM-938I
Made in: Maylaysia
Số bếp nấu: 3
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 5800W
Kích thước bếp: 73D x 43R x 5,5C cm

-20%
27.500.000 22.000.000

Bếp từ Spelier SPF-948I
Made in: Pháp
Số bếp nấu: 4
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 7400W
Kích thước bếp: 59D x 52R x 5,5C cm

-20%
9.800.000 7.800.000

Bếp từ domino Spelier SPM 660I
Made in: Đức
Số bếp nấu: 2
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 3200W
Kích thước bếp: 29D x 52R x 8C cm

-20%
28.500.000 22.800.000

Bếp từ đôi Spelier SPE- IC 1188
Made in: Đức
Số bếp nấu: 2
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 4400W
Kích thước bếp: 73D x 43R x 5,5C cm

-20%
25.900.000 20.720.000

Bếp từ đôi Spelier SPE-IC1088
Made in: Đức
Số bếp nấu: 2
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 3000W
Kích thước bếp: 73D x 43R x 5,5C cm

-20%
22.900.000 18.320.000

Bếp từ đôi Spelier SPE-IC928
Made in: Đức
Số bếp nấu: 2
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 4800W
Kích thước bếp: 73D x 43R x 5,5C cm

-20%
23.500.000 18.800.000

Bếp từ đôi Spelier SPE-IC928C
Made in: Đức
Số bếp nấu: 2
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 6000W
Kích thước bếp: 73D x 43R x 5,5C cm

-20%
15.500.000 12.400.000

Bếp từ đôi Spelier SPM-528I PLus
Made in: Maylaysia
Số bếp nấu: 2
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 4800W
Kích thước bếp: 73D x 43R x 5,5C cm

-20%
10.900.000 8.720.000

Bếp từ đôi Spelier SPM-728i plus
Made in: Maylaysia
Số bếp nấu: 2 bếp từ
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 4400W
Kích thước bếp: 73D x 43R x 5,5C cm
Bảo hành: 24 tháng

-15%
13.800.000 11.730.000

Bếp từ đôi Spelier SPM-729I PLUS
Made in: Malaysia
Số bếp nấu: Bếp từ 2 vùng nấu
Công suất bếp: 4400 W
Kích thước bếp: 73 x 43 x 5.5 cm
Bảo hành: 2 năm

-20%
15.900.000 12.720.000

Bếp từ đôi Spelier SPM-828i
Made in: Maylaysia
Số bếp nấu: 2 bếp từ
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 4800W
Kích thước bếp: 73D x 43R x 5,5C cm
Bảo hành: 24 tháng

-20%
11.900.000 9.520.000

Bếp từ đôi Spelier SPM-928I PLUS
Made in: Maylaysia
Số bếp nấu: 2
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 4400W
Kích thước bếp: 73D x 43R x 5,5C cm
Bảo hành: 24 tháng

-20%
14.600.000 11.680.000

Bếp từ đôi Spelier SPM-958 LT
Made in: Maylaysia
Số bếp nấu: 2 bếp từ
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 4800W
Kích thước bếp: 73D x 43R x 5,5C cm
Bảo hành: 24 tháng
 

-20%
16.500.000 13.200.000

Bếp từ đôi Spelier SPM-968I
Made in: Maylaysia
Số bếp nấu: 2 bếp từ
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 4800W
Kích thước bếp: 73D x 43R x 5,5C cm
Bảo hành: 24 tháng

-20%
13.500.000 10.800.000

Bếp từ đôi Spelier SPM-980i
Made in: Maylaysia
Số bếp nấu: 2 bếp từ
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 4800W
Kích thước bếp: 73D x 43R x 5,5C cm
Bảo hành: 24 tháng

-20%
16.000.000 12.800.000

Bếp từ đôi Spelier SPM-980i plus
Made in: Maylaysia
Số bếp nấu: 2 bếp từ
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 4800W
Kích thước bếp: 73D x 43R x 5,5C cm
Bảo hành: 24 tháng