Taka

Hiển thị 1–24 của 45 kết quả

1.080.000

Thương hiệu: TAKA DK68C
Màu sắc: Đen
Loại bếp: Bếp gas dương - 2 lò
Công suất bếp: 2x4KW
Bảo hành: 2 năm
Kích thước bếp: 700mm x 370mm
   

-20%
9.500.000 7.600.000

Máy hút mùi Taka HA80RC
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 750m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 59 db
Kích thước bếp: 750x284x287 mm

-20%
2.750.000 2.200.000

Máy hút mùi Taka TK-0270B
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Máy hút mùi cổ điển
Công suất: 450m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 53 db
Kích thước bếp: 700mm

-20%
3.100.000 2.480.000

Máy hút mùi Taka TK-260B
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Máy hút mùi cổ điển
Công suất: 450m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 53 db
Kích thước bếp: 600mm

-20%
2.950.000 2.360.000

Máy hút mùi Taka TK-270S
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Máy hút mùi cổ điển
Công suất: 450m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 53 db
Kích thước bếp: 700mm

-20%
12.500.000 10.000.000

Máy hút mùi Taka TK-190EC
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Máy hút mùi kính cong
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 50 db
Kích thước bếp: 900mm

-20%
6.600.000 5.280.000

Máy hút mùi Taka TK-190P
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường chữ T
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 55 db
Kích thước bếp: 900mm

-20%
7.680.000 6.140.000

Máy hút mùi Taka HA80RC
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Máy hút mùi kính cong
Công suất: 760m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 58 db
Kích thước bếp: 700mm

-20%
5.980.000 4.780.000

Máy hút mùi Taka H70B
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Máy hút mùi kính cong
Công suất: 760m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 58 db
Kích thước bếp: 700mm

-20%
6.200.000 4.960.000

Máy hút mùi Taka H90B
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Máy hút mùi kính cong
Công suất: 760m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 58 db
Kích thước bếp: 900mm

-20%
7.880.000 6.300.000

Máy hút mùi Taka H90C
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường kính cong
Công suất: 760m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 58 db
Kích thước bếp: 900mm

-20%
11.800.000 9.440.000

Máy hút mùi Taka H90ID
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường kính cong
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 58 db
Kích thước bếp: 900mm

-20%
8.800.000 7.040.000

Máy hút mùi Taka HA60RC
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 750m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 59 db
Kích thước bếp: 600mm

-15%
4.850.000 4.120.000

Máy hút mùi Taka HA70E
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 750m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 59 db
Kích thước bếp: 700mm

-15%
4.850.000 4.120.000

Máy hút mùi Taka HA70I
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 750m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 59 db
Kích thước bếp: 700mm

-15%
4.850.000 4.120.000

Máy hút mùi Taka HC70E
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Máy hút mùi cổ điển
Công suất: 450m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 59 db
Kích thước bếp: 700mm

-20%
13.800.000 11.040.000

Máy hút mùi Taka HD19E
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Máy hút mùi độc lập
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 54 db
Kích thước bếp: 900mm

-22%
6.450.000 5.040.000

Máy hút mùi Taka TK-1270M
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường kính cong
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 55 db
Kích thước bếp: 700mm

-20%
14.800.000 11.840.000

Máy hút mùi Taka TK-1290LX
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường kính cong
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 58 db
Kích thước bếp: 900mm

-22%
6.650.000 5.200.000

Máy hút mùi Taka TK-1290M
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường kính cong
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 55 db
Kích thước bếp: 900mm

-20%
4.500.000 3.600.000

Máy hút mùi Taka TK-1317E
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường kính cong
Công suất: 750m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 56 db
Kích thước bếp: 700 x 495 x 1000 mm

-20%
4.980.000 3.980.000

Máy hút mùi Taka TK-1317I
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường kính cong
Công suất: 750m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 55 db
Kích thước bếp: 700mm

-20%
4.800.000 3.840.000

Máy hút mùi Taka TK-1319E
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Máy hút mùi kính cong
Công suất: 850m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 55 db
Kích thước bếp: 900mm

-20%
2.650.000 2.120.000

Máy hút mùi Taka TK-1370ES
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Máy hút mùi cổ điển
Công suất: 450m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 45 db
Kích thước bếp: 700mm