Đá bàn bếp

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Hết hàng
18.868.000

Thương hiệu: Hafele Buttermilk 4220
Loại đá: Đá thạch anh (Caesarstone)
Màu sắc: Buttermilk
Kích thước: 3060 x 1440 x 20 mm

Hết hàng
59.738.000

Thương hiệu: Hafele Calacatta Nuvo 5131
Loại đá: Đá thạch anh (Caesarstone)
Màu sắc: Calacatta Nuvo
Kích thước: 3060 x 1440 x 20 mm

Hết hàng
29.172.000

Thương hiệu: Hafele Cosmopolitan White 5130
Loại đá: Đá thạch anh (Caesarstone)
Màu sắc: Cosmopolitan White
Kích thước: 3060 x 1440 x 20 mm

Hết hàng
18.868.000

Thương hiệu: Hafele Snow 2141
Loại đá: Đá thạch anh (Caesarstone)
Màu sắc: Snow
Kích thước: 3060 x 1440 x 20 mm

Hết hàng
29.172.000

Thương hiệu: Hafele Vanilla Noir 5100
Loại đá: Đá thạch anh (Caesarstone)
Màu sắc: Vanilla Noir
Kích thước: 3060 x 1440 x 20 mm

Hết hàng
18.868.000

Thương hiệu: Hafele Raven 4120
Loại đá: Đá thạch anh (Caesarstone)
Màu sắc: Raven
Kích thước: 3060 x 1440 x 20 mm

Hết hàng
18.868.000

Thương hiệu: Hafele Organic White 4600
Loại đá: Đá thạch anh (Caesarstone)
Màu sắc: White
Kích thước: 3060 x 1440 x 20 mm

Hết hàng
18.868.000

Thương hiệu: Hafele Shitake 4230
Loại đá: Đá thạch anh (Caesarstone)
Màu sắc: Shitake 4230
Kích thước: 3060 x 1440 x 20 mm

Hết hàng
29.172.000

Thương hiệu: Hafele White Attica 5143
Loại đá: Đá thạch anh (Caesarstone)
Màu sắc: White Attica
Kích thước: 3060 x 1440 x 20 mm