Điện máy - Điện lạnh

Hiển thị 1–24 của 45 kết quả

24.200.000

Máy giặt Bosch HMH.WAN28108GB
Loại sản phẩm: Máy giặt 8kg
Dung lượng: 8kg
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 54db
Kích thước: 848C x 598R x 550S mm

30.000.000

Máy giặt Bosch HMH.WAT24480SG
Loại sản phẩm: Máy giặt 8kg
Dung lượng: 8kg
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 49db
Kích thước: 848C x 598R x 550S mm

30.900.000

Máy giặt Bosch HMH.WAP28480SG
Loại sản phẩm: Máy giặt 9kg
Dung lượng: 9kg
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 49db
Kích thước: 848C x 598R x 550S mm

41.200.000

Máy giặt Bosch HMH.WAW28480SG
Loại sản phẩm: Máy giặt 9kg
Dung lượng: 9kg
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 48db
Kích thước: 848C x 598R x 559S mm
 

12.990.000

Thương hiệu: Hafele HW-B60A
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Máy giặt âm tủ cửa trước
Tổng dung lượng:  8kg
Tiêu thụ nước: 54 lít/ lần giặt
Bảo hành: 5 năm
Kích thước: 595R x 825C x 540S mm

57.400.000

Máy giặt Bosch HMH.WAT286H8SG
Công suất: 2.3 KW/ lần giặt
Loại sản phẩm: Máy giặt i-dos
Dung lượng: 8kg
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 49db
Kích thước: 848C x 598R x 590S mm
 

37.900.000

Máy giặt Bosch HMH.WAW28440SG
Loại sản phẩm: Máy giặt cửa trước
Dung lượng: 8kg và 10kg
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 48db
Kích thước: 848C x 598R x 550S mm

49.900.000

Máy giặt Bosch HMH.WAW28790HK
Loại sản phẩm: Máy giặt 9kg cửa trước
Dung lượng: 9kg
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 49db
Kích thước: 848C x 598R x 550S mm

19.990.000

Thương hiệu: Hafele HW-F60A
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Máy giặt cửa trước
Tổng dung lượng:  9kg
Tiêu thụ nước: 55 lít/ lần giặt
Bảo hành: 5 năm
Kích thước: 597R x 845C x 557S mm

14.990.000

Thương hiệu: Hafele HW-F60B
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Máy giặt cửa trước
Tổng dung lượng:  8kg
Tiêu thụ nước: 55 lít/ lần giặt
Bảo hành: 5 năm
Kích thước: 595R x 850C x 565S mm

45.800.000

Máy giặt Bosch HMH.WAW32640EU
Công suất: 09.2 KW/ lần giặt
Loại sản phẩm: Máy giặt i-dos
Dung lượng: 9kg
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 49db
Kích thước: 848C x 598R x 590S mm

67.000.000

Máy giặt sấy Bosch HMH.WDU28560GB
Công suất: 6.82 KW/ lần giặt
Loại sản phẩm: Máy giặt kết hợp sấy
Dung lượng: 10kg giặt và 6kg sấy
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 47db
Kích thước: 848C x 600R x 590S mm

40.800.000

Thương hiệu: Bosch HMH.WVG30462SG
Công suất: 2.3 KW/ lần giặt
Loại sản phẩm: Máy giặt kết hợp sấy
Dung lượng: 8kg giặt và 5 kg sấy
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 52db
Kích thước: 848C x 600R x 590S mm

26.990.000

Thương hiệu: Hafele HWD-F60A
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Máy giặt sấy cửa trước
Tổng dung lượng:  9kg
Tiêu thụ nước: 48 lít/ lần giặt
Bảo hành: 5 năm
Kích thước: 597R x 845C x 582S mm

27.600.000

Thương hiệu: KAFF KF-MFC120EU
Made in Germany
Loại sản phẩm: Máy giặt sấy kết hợp
Dung tích: 76 lít
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 52db
Kích thước: 595 x 587 x 850mm
 

25.700.000

Máy sấy Bosch HMH.WTB86201SG
Công suất: 2.6 KW
Loại sản phẩm: Máy sấy tụ hơi
Dung lượng: 8kg
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 65db
Kích thước: 842C x 598R x 601S mm

24.900.000

Máy sấy Bosch HMH.WTE84105GB
Công suất: 2.6 KW
Loại sản phẩm: Máy sấy tụ hơi
Dung lượng: 7kg
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 66db
Kích thước: 842C x 598R x 601S mm

32.600.000

Máy sấy Bosch HMH.WTH85200GB
Công suất: 1.9 KW
Loại sản phẩm: Máy sấy tụ hơi với bơm nhiệt
Dung lượng: 8kg
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 65db
Kích thước: 842C x 598R x 599S mm

37.500.000

Máy sấy Bosch HMH.WTM85260SG
Công suất: 2.06 KW
Loại sản phẩm: Máy sấy tụ hơi với bơm nhiệt
Dung lượng: 9kg
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 64db
Kích thước: 842C x 598R x 599S mm

40.300.000

Máy sấy Bosch HMH.WTW87561SG
Công suất: 1.93 KW
Loại sản phẩm: Máy sấy tụ hơi với bơm nhiệt
Dung lượng: 9kg
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 64db
Kích thước: 842C x 598R x 599S mm

24.800.000

Thương hiệu: KAFF KF-DR10EU
Made in Germany
Loại sản phẩm: Máy sấy
Dung tích: 125 lít
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 52db
Kích thước: 845x595x640 mm
 

18.990.000

Thương hiệu: Hafele HD-F60A
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Máy sấy cửa trước
Tổng dung lượng:  8kg
Tiêu thụ nước:
Bảo hành: 5 năm
Kích thước: 595R x 845C x 622S mm

54.100.000

Thương hiệu: Bosch HMH.GSN36VI3P
Công suất: 90 KW
Loại sản phẩm: Tủ đông đơn 1 cánh
Dung tích: 255 Lít
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 42db
Kích thước: 1860Cx600Rx650Smm
 

209.000.000

Tủ lạnh Bosch HMH.KAD92HI31
Công suất: 190 KW
Loại sản phẩm: Tủ lạnh 2 cánh Side By Side
Dung tích: 540Lít
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 42db
Kích thước: 1760Cx910Rx730S mm
 

0906.764.333