Hiển thị 1–24 của 66 kết quả

1.200.000

Thương hiệu: Eurokit GK012
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa cố định 2 tầng
Chất liệu: IInox 304
Kích thước phủ bì: 600/700/800/900 mm
Bảo hành 24 tháng

-25%
1.568.000

Thương hiệu: EuroGold EP86.600
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định
Vật liệu: Inox
Kích thước: R565 x S300 x C65 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.730.000

Thương hiệu: EuroGold EP86.700
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định
Vật liệu: Inox
Kích thước: R665 x S300 x C65 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.748.000

Thương hiệu: EuroGold EP86.800
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định
Vật liệu: Inox
Kích thước: R765 x S300 x C65 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.838.000

Thương hiệu: EuroGold EP86.900
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định
Vật liệu: Inox
Kích thước: R865 x S300 x C65 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
600.000

Thương hiệu: EuroGold EU01.060
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định chữ V tủ trên
Vật liệu: Inox
Kích thước: R565 x S280 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
675.000

Thương hiệu: EuroGold EU01.070
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định chữ V tủ trên
Vật liệu: Inox
Kích thước: R665 x S280 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
750.000

Thương hiệu: EuroGold EU01.080
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định chữ V tủ trên
Vật liệu: Inox
Kích thước: R765 x S280 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.830.000

Thương hiệu: EuroGold EU01.090
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định chữ V tủ trên
Vật liệu: Inox
Kích thước: R865 x S280 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
900.000

Thương hiệu: EuroGold EU01.100
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định chữ V tủ trên
Vật liệu: Inox
Kích thước: R965 x S280 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.463.000

Thương hiệu: EuroGold EP1100
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định chữ V inox 304
Vật liệu: Inox
Kích thước: R965 x S280 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.080.000

Thương hiệu: EuroGold EP160
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định chữ V inox 304
Vật liệu: Inox
Kích thước: R565 x S280 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.163.000

Thương hiệu: EuroGold EP170
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định chữ V inox 304
Vật liệu: Inox
Kích thước: R665 x S280 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.230.000

Thương hiệu: EuroGold EP180
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định chữ V inox 304
Vật liệu: Inox
Kích thước: R765 x S280 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.350.000

Thương hiệu: EuroGold EP190
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định chữ V inox 304
Vật liệu: Inox
Kích thước: R865 x S280 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.823.000

Thương hiệu: EuroGold EPS600
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định  inox 304
Vật liệu: Inox
Kích thước: R565 x S300 x C65 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.909.000

Thương hiệu: EuroGold EPS700
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định inox 304
Vật liệu: Inox
Kích thước: R665 x S300 x C65 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.991.000

Thương hiệu: EuroGold EPS800
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định inox 304
Vật liệu: Inox
Kích thước: R765 x S300 x C65 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
2.074.000

Thương hiệu: EuroGold EPS900
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định inox 304
Vật liệu: Inox
Kích thước: R865 x S300 x C65 mm
Bảo hành: 2 năm

3.400.000

Thương hiệu: Eurokit GK 029C
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa cố định 2 tầng
Chất liệu: IInox 304
Kích thước phủ bì: 600/700/800/900 mm
Bảo hành 24 tháng

8.500.000

Thương hiệu: Eurokit UGIKA-MD
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa di động nâng hạ có khay để đũa, khay hứng nước bằng nhựa
Chất liệu: IInox 304 mờ cao cấp
Kích thước phủ bì: 700/800/900 mm
Bảo hành 24 tháng

11.000.000

Thương hiệu: Eurokit UBS-700/800/900
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa di động nâng hạ gồm khay hứng nước bằng inox có thêm khay để đũa
Chất liệu: IInox 304 xước mờ điện hóa cao cấp
Kích thước phủ bì: 800/900 mm
Bảo hành 24 tháng

10.500.000

Thương hiệu: Eurokit UD800/900M
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa di động nâng hạino mờ
Chất liệu: IInox 304 mờ cao cấp
Kích thước phủ bì: 700/800/900 mm
Bảo hành 24 tháng

-25%
1.642.000

Thương hiệu: Garis GB04C
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa cố định 2 tầng
Chất liệu: Inox 304, tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G4305
Bề mặt Mạ chrome 5 lớp, bóng sáng
Kích thước phủ bì: 600/700/800/900 mm
Bảo hành 20 năm cho khung rổ và bảo hành khác 2 năm

0906.764.333