Hiển thị 49–70 của 70 kết quả

-25%
2.100.000

Thương hiệu: EuroGold EP20B
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá gia vị inox nan dẹt
Vật liệu: Inox
Kích thước: R160 x S475 x C465 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
2.138.000

Thương hiệu: EuroGold EP25B
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá gia vị inox nan dẹt
Vật liệu: Inox
Kích thước: R210 x S475 x C465 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
2.175.000

Thương hiệu: EuroGold EP30B
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá gia vị inox nan dẹt
Vật liệu: Inox
Kích thước: R260 x S475 x C465 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
2.288.000

Thương hiệu: EuroGold EP35B
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá gia vị inox nan dẹt
Vật liệu: Inox
Kích thước: R310 x S475 x C465 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
2.400.000

Thương hiệu: EuroGold EP40B
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá gia vị inox nan dẹt
Vật liệu: Inox
Kích thước: R360 x S475 x C465 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.688.000

Thương hiệu: EuroGold ES612.15B
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá gia vị inox nan dẹt
Vật liệu: Inox
Kích thước: R110 x S475 x C465 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.800.000

Thương hiệu: EuroGold ES612.20B
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá gia vị inox nan dẹt
Vật liệu: Inox
Kích thước: R160 x S475 x C465 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.875.000

Thương hiệu: EuroGold ES612.25B
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá gia vị inox nan dẹt
Vật liệu: Inox
Kích thước: R210 x S475 x C465 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.950.000

Thương hiệu: EuroGold ES612.30B
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá gia vị inox nan dẹt
Vật liệu: Inox
Kích thước: R260 x S475 x C465 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
2.025.000

Thương hiệu: EuroGold ES612.35B
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá gia vị inox nan dẹt
Vật liệu: Inox
Kích thước: R310 x S475 x C465 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
2.100.000

Thương hiệu: EuroGold ES612.40B
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá gia vị inox nan dẹt
Vật liệu: Inox
Kích thước: R360 x S475 x C465 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.425.000

Thương hiệu: EuroGold EG150
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá gia vị inox nan tròn
Vật liệu: Inox
Kích thước: R110 x S450 x C465 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.650.000

Thương hiệu: EuroGold ERO.2020B2
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá gia vị inox nan vuông
Vật liệu: Inox
Kích thước: R160 x S475 x C465 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.830.000

Thương hiệu: EuroGold ERO.2025B2
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá gia vị inox nan vuông
Vật liệu: Inox
Kích thước: R210 x S475 x C465 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.830.000

Thương hiệu: EuroGold ERO.2030B2
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá gia vị inox nan vuông
Vật liệu: Inox
Kích thước: R260 x S475 x C465 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.913.000

Thương hiệu: EuroGold ERO.2035B2
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá gia vị inox nan vuông
Vật liệu: Inox
Kích thước: R310 x S475 x C465 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.988.000

Thương hiệu: EuroGold ERO.2040B2
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá gia vị inox nan vuông
Vật liệu: Inox
Kích thước: R360 x S475 x C465 mm
Bảo hành: 2 năm

3.178.000

Thương hiệu: Imundex
Mã số: 7 809 134
Loại sản phẩm: Kệ gia vị đa năng
Vật liệu: Inox
Kích thước: 237 x 465 x 460mm
Bảo hành: 2 năm

3.259.000

Thương hiệu: Imundex
Mã số: 7 809 101
Loại sản phẩm: Kệ gia vị đa năng
Vật liệu: Inox
Kích thước: 287 x 465 x 460mm
Bảo hành: 2 năm

3.340.000

Thương hiệu: Imundex
Mã số: 7 809 102
Loại sản phẩm: Kệ gia vị đa năng
Vật liệu: Inox
Kích thước: 387 x 465 x 460mm
Bảo hành: 2 năm

3.503.000

Thương hiệu: Imundex
Made in: ...
Loại sản phẩm: Kệ gia vị đa năng
Vật liệu: Inox
Kích thước: 387 x 465 x 460mm
Bảo hành: 2 năm

2.363.000

Thương hiệu: Imundex
Made in: ...
Loại sản phẩm: Kệ giá vị
Vật liệu: Inox
Kích thước: 204 x 500 x 505mm
Bảo hành: 2 năm