Hiển thị tất cả 15 kết quả

-25%
1.570.000 1.178.000

Thương hiệu: EuroGold EV228
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá treo dao thớt
Chất liệu: Inox
Kích thước: R250 * S150 * C410 (mm)
Bảo hành 12 tháng

-25%
1.800.000 1.350.000

Thương hiệu: EuroGold EV88
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá để đĩa treo ngoài inox 304 nan dẹt
Chất liệu: Inox
Kích thước: R40 * S270 * C360 (mm)
Bảo hành 12 tháng

-25%
1.000.000 750.000

Thương hiệu: EuroGold EV118
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá để đũa thìa muôi treo ngoài inox 304
Chất liệu: Inox
Kích thước: R210 * S70 * C310 (mm)
Bảo hành 12 tháng

-25%
1.620.000 1.215.000

Thương hiệu: EuroGold EU0560
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá để lò vi sóng kết hợp đựng ly cốc
Chất liệu: Inox
Kích thước: R586 * S410 * C335 (mm)
Bảo hành 12 tháng

-25%
850.000 638.000

Thương hiệu: EuroGold B0146
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá móc treo
Chất liệu: Inox
Kích thước: R160 * S250 * C390 (mm)
Bảo hành 12 tháng

-25%
2.000.000 1.500.000

Thương hiệu: EuroGold E0970
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá móc treo đa năng
Chất liệu: Inox
Kích thước: R690 * S170 * C300
Bảo hành 12 tháng

-25%
600.000 450.000

Thương hiệu: EuroGold TF002C
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá treo đa năng
Chất liệu: Inox
Kích thước: R115 * S460 * C300 (mm)
Bảo hành 12 tháng

-25%
1.500.000 1.125.000

Thương hiệu: EuroGold WG1089
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá treo đa năng
Chất liệu: Inox
Kích thước: R360 * S75 * C325 (mm)
Bảo hành 12 tháng

-5%
900.000 855.000

Thương hiệu: EuroGold WG1095
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá treo đa năng
Chất liệu: Inox
Kích thước: R250 * S250 * C300 (mm)
Bảo hành 12 tháng

-5%
1.040.000 988.000

Thương hiệu: EuroGold B1043
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá treo gia vị
Chất liệu: Inox
Kích thước: R80 * S380 * C270 (mm)
Bảo hành 12 tháng

-25%
2.200.000 1.650.000

Thương hiệu: EuroGold SB0301
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá treo ly
Chất liệu: Inox
Kích thước: R300 * S730 * C320 (mm)
Bảo hành 12 tháng

-25%
2.500.000 1.875.000

Thương hiệu: EuroGold SB0302
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá treo ly
Chất liệu: Inox
Kích thước: R300 * S930 * C320 (mm)
Bảo hành 12 tháng

-25%
1.380.000 1.035.000

Thương hiệu: EuroGold EV18
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá treo để nắp vung nồi
Chất liệu: Inox
Kích thước: R270 * S130 * C450 (mm)
Bảo hành 12 tháng

-25%
1.700.000 1.280.000

Thương hiệu: EuroGold EV28
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá treo gia vị 2 tầng
Chất liệu: Inox
Kích thước: R300 * S170 * C390 (mm)
Bảo hành 12 tháng

-25%
1.800.000 1.350.000

Thương hiệu: EuroGold EV38
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá treo gia vị 3 tầng
Chất liệu: Inox
Kích thước: R270 * S110 * C450 (mm)
Bảo hành 12 tháng