Kệ úp xoong nồi

Hiển thị 1–24 của 39 kết quả

-25%
2.580.000 1.935.000

Thương hiệu: EuroGold EU133.600
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa inox hộp âm tủ, ray giảm chấn
Vật liệu: Inox mờ
Kích thước: R565 * S450 * C175 (mm)
Chiều rộng tủ: 600mm

-25%
2.680.000 2.010.000

Thương hiệu: EuroGold EU133.700
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa inox hộp âm tủ, ray giảm chấn
Vật liệu: Inox
Kích thước: R665 * S450 * C175 (mm)
Chiều rộng tủ: 700mm

-25%
2.740.000 2.055.000

Thương hiệu: EuroGold EU133.800
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa inox hộp âm tủ, ray giảm chấn
Vật liệu: Inox
Kích thước: R765 * S450 * C175 (mm)
Chiều rộng tủ: 800mm

-25%
2.840.000 2.130.000

Thương hiệu: EuroGold EU133.900
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa inox hộp âm tủ, ray giảm chấn
Vật liệu: Inox
Kích thước: R865 * S450 * C175 (mm)
Chiều rộng tủ: 900mm

-25%
2.480.000 1.860.000

Thương hiệu: EuroGold EU132.600
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa inox hộp âm tủ, ray giảm chấn
Vật liệu: Inox
Kích thước: R565 * S450 * C175 (mm)
Chiều rộng tủ: 600mm

-25%
2.580.000 1.935.000

Thương hiệu: EuroGold EU132.700
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa inox hộp âm tủ, ray giảm chấn
Vật liệu: Inox
Kích thước: R665 * S450 * C175 (mm)
Chiều rộng tủ: 700mm

-25%
2.640.000 1.980.000

Thương hiệu: EuroGold EU132.750
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa inox hộp âm tủ, ray giảm chấn
Vật liệu: Inox
Kích thước: R715 * S450 * C175 (mm)
Chiều rộng tủ: 750mm

-25%
2.640.000 1.980.000

Thương hiệu: EuroGold EU132.800
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa inox hộp âm tủ, ray giảm chấn
Vật liệu: Inox
Kích thước: R765 * S450 * C175 (mm)
Chiều rộng tủ: 800mm

-25%
2.740.000 2.050.000

Thương hiệu: EuroGold EU132.900
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát đĩa inox hộp âm tủ, ray giảm chấn
Vật liệu: Inox
Kích thước: R865 * S450 * C175 (mm)
Chiều rộng tủ: 900mm

-25%
2.000.000 1.500.000

Thương hiệu: EuroGold EG62.60
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá xoong nồi inox nan âm tủ gắn cánh, ray giảm chấn
Vật liệu: Inox mạ crom
Kích thước: R565 * S475 * C160 (mm)
Chiều rộng tủ 600m

-26%
2.070.000 1.530.000

Thương hiệu: EuroGold EG62.70
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá xoong nồi inox nan âm tủ gắn cánh, ray giảm chấn
Vật liệu: Inox mạ crom
Kích thước: R665 * S475 * C160 (mm)
Chiều rộng tủ 700m

-25%
2.260.000 1.695.000

Thương hiệu: EuroGold EG62.75
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá xoong nồi inox nan âm tủ gắn cánh, ray giảm chấn
Vật liệu: Inox mạ crom
Kích thước: R715 * S475 * C160 (mm)
Chiều rộng tủ 750m

-25%
2.260.000 1.695.000

Thương hiệu: EuroGold EG62.80
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá xoong nồi inox nan âm tủ gắn cánh, ray giảm chấn
Vật liệu: Inox mạ crom
Kích thước: R765 * S475 * C160 (mm)
Chiều rộng tủ 800m

-25%
2.360.000 1.770.000

Thương hiệu: EuroGold EG62.90
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá xoong nồi inox nan âm tủ gắn cánh, ray giảm chấn
Vật liệu: Inox mạ crom
Kích thước: R865 * S475 * C160 (mm)
Chiều rộng tủ 900m

2.800.000

Thương hiệu: Eurokit BM.80
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá xoong nồi bát đĩa đa năng
Chất liệu: Inox nan dẹt
Kích thước 765*450*200 mm
Bảo hành 2 năm

3.100.000

Thương hiệu: Eurokit BM. VIP 80
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Giá xoong nồi bát đĩa đa năng
Chất liệu: Inox nan dẹt
Kích thước 765*450*200 mm
Bảo hành 2 năm

-25%
2.950.000 2.213.000

Thương hiệu: EuroGold EP60B
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá xoong nồi inox mờ, gắn cánh, âm tủ
Vật liệu: Inox mờ
Kích thước: R565 * S480 * C175 (mm)
Chiều rộng tủ: 600mm

-25%
3.150.000 2.363.000

Thương hiệu: EuroGold EP70B
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá xoong nồi inox mờ, gắn cánh, âm tủ
Vật liệu: Inox mờ
Kích thước: R665 * S480 * C175 (mm)
Chiều rộng tủ: 700mm

-25%
3.250.000 2.438.000

Thương hiệu: EuroGold EP75B
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá xoong nồi inox mờ, gắn cánh, âm tủ
Vật liệu: Inox mờ
Kích thước: R715 * S480 * C175 (mm)
Chiều rộng tủ: 750mm

-25%
3.250.000 2.438.000

Thương hiệu: EuroGold EP80B
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá xoong nồi inox mờ, gắn cánh, âm tủ
Vật liệu: Inox mờ
Kích thước: R765 * S480 * C175 (mm)
Chiều rộng tủ: 800mm

-25%
3.300.000 2.475.000

Thương hiệu: EuroGold EP90B
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá xoong nồi inox mờ, gắn cánh, âm tủ
Vật liệu: Inox mờ
Kích thước: R865 * S480 * C175 (mm)
Chiều rộng tủ: 900mm

-25%
2.100.000 1.575.000

Thương hiệu: EuroGold EU131.600
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá xoong nồi inox hộp 2 lớp đáy âm tủ
Vật liệu: Inox
Kích thước: R565 * S450 * C175 (mm)
Chiều rộng tủ: 600mm

-25%
2.200.000 1.650.000

Thương hiệu: EuroGold EU131.700
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá xoong nồi inox hộp 2 lớp đáy âm tủ
Vật liệu: Inox
Kích thước: R665 * S450 * C175 (mm)
Chiều rộng tủ: 700mm

-25%
2.300.000 1.725.000

Thương hiệu: EuroGold EU131.800
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá xoong nồi inox hộp 2 lớp đáy âm tủ
Vật liệu: Inox
Kích thước: R765 * S450 * C175 (mm)
Chiều rộng tủ: 800mm