Original price was: 58.900.000₫.Current price is: 52.000.000₫.
Original price was: 8.890.000₫.Current price is: 7.100.000₫.
Original price was: 5.890.000₫.Current price is: 5.300.000₫.
Original price was: 15.900.000₫.Current price is: 14.300.000₫.
Original price was: 8.850.000₫.Current price is: 6.590.000₫.
Original price was: 16.668.000₫.Current price is: 12.490.000₫.
Original price was: 11.968.000₫.Current price is: 8.990.000₫.
Original price was: 7.268.000₫.Current price is: 5.490.000₫.
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 7.990.000₫.
Original price was: 6.468.000₫.Current price is: 4.800.000₫.
Original price was: 4.543.000₫.Current price is: 3.490.000₫.
Original price was: 7.268.000₫.Current price is: 5.490.000₫.
Original price was: 5.720.000₫.Current price is: 4.576.000₫.
Original price was: 11.494.000₫.Current price is: 9.490.000₫.
Original price was: 119.940.000₫.Current price is: 9.490.000₫.
Original price was: 6.680.000₫.Current price is: 5.340.000₫.
Original price was: 5.068.000₫.Current price is: 3.550.000₫.
Original price was: 6.268.000₫.Current price is: 5.015.000₫.
Original price was: 14.368.000₫.Current price is: 10.770.000₫.
Original price was: 10.568.000₫.Current price is: 7.300.000₫.
Original price was: 17.568.000₫.Current price is: 14.900.000₫.
Original price was: 4.680.000₫.Current price is: 3.990.000₫.

Khóa mã số thẻ từ là một khóa điện tử thông minh, hoạt động bằng cơ chế sử dụng mẫ số và thẻ từ để mở khóa cửa.

Khóa mã số thẻ tử có rất nhiều loại, nhiều hãng khóa với chức năng trang bị đi kèm tiên tiến hiện đại. Dưới đay là một vài loại khóa mã số thẻ từ đang phổ biến hiện nay

0906.764.333