Hiển thị tất cả 13 kết quả

14.960.000

Lò nướng Cata CDP 780 AS BK
Loại sản phẩm: Lò nướng âm tủ
Dung tích: 59 lít
Bảo hành: 36 tháng
Chức năng: 08 chức năng
Kích thước bếp: 595 x 595 x 485 mm

15.510.000

Lò nướng Cata CDP 780 AS WH
Loại sản phẩm: Lò nướng âm tủ
Dung tích: 59 lít
Bảo hành: 36 tháng
Chức năng: 08 chức năng
Kích thước bếp: 595Cx595Rx480S mm

22.550.000

Lò nướng Cata CDP 790 PYRO
Loại sản phẩm: Lò nướng âm tủ
Dung tích: 60 lít
Bảo hành: 36 tháng
Chức năng: 08 chức năng
Kích thước bếp: 592 x 595 x 525 mm

12.540.000

Lò nướng Cata CM 760 AS BK
Loại sản phẩm: Lò nướng âm tủ
Dung tích: 59 lít
Bảo hành: 36 tháng
Chức năng: 06 chức năng
Kích thước bếp: 595Cx595Rx480S mm

12.000.000

Lò nướng Cata CM 760 AS WH
Loại sản phẩm: Lò nướng âm tủ
Dung tích: 59 lít
Bảo hành: 36 tháng
Chức năng: 08 chức năng
Kích thước bếp: 572 x 525 x 460 mm

18.480.000

Lò nướng Cata HGR 110 AS BK
Loại sản phẩm: Lò nướng âm tủ
Dung tích: 59 lít
Bảo hành: 36 tháng
Chức năng: 10 chức năng
Kích thước bếp: 595Cx595Rx480S mm

19.030.000

Lò nướng Cata HGR 110 AS WH
Loại sản phẩm: Lò nướng âm tủ
Dung tích: 59 lít
Bảo hành: 36 tháng
Chức năng: 10 chức năng
Kích thước bếp: 595Cx595Rx480S mm

15.950.000

Lò nướng Cata LCMD 8008 BK
Loại sản phẩm: Lò nướng âm tủ
Dung tích: 70 lít
Bảo hành: 36 tháng
Chức năng: 05 chức năng
Kích thước bếp: 595 x 595 x 510 mm

12.700.000

Lò nướng Cata ME 605 TC/A
Loại sản phẩm: Lò nướng âm tủ
Dung tích: 50 lít
Bảo hành: 36 tháng
Chức năng: 05 chức năng
Kích thước bếp: 597 x 592 x 480 mm

14.960.000

Lò nướng Cata ME 611 DI
Loại sản phẩm: Lò nướng âm tủ
Dung tích: 59 lít
Bảo hành: 36 tháng
Chức năng: 08 chức năng
Kích thước bếp: 595Cx595Rx480S mm

17.050.000

Lò nướng Cata MRA 7108 BK
Loại sản phẩm: Lò nướng âm tủ
Dung tích: 60 lít
Bảo hành: 36 tháng
Chức năng: 08 chức năng
Kích thước bếp: 595 x 595 x 530mm

11.990.000

Lò nướng Cata OMD 7009 X
Loại sản phẩm: Lò nướng âm tủ
Dung tích: 60 lít
Bảo hành: 36 tháng
Chức năng: 09 chức năng
Kích thước bếp: 595 x 595 x 530mm

9.460.000

Lò nướng Cata SE 6204 X
Loại sản phẩm: Lò nướng âm tủ
Dung tích: 65 lít
Bảo hành: 36 tháng
Chức năng: 04 chức năng
Kích thước bếp: 595 x 595 x 507 mm