Lò vi sóng

Phân loại sản phẩm

Các bộ lọc đang áp dụng

Hiển thị tất cả 10 kết quả

-15%
20.289.500

Lò nướng kết hợp vi sóng Malloca MW-944R
Made in: Trung Quốc
Loại sản phẩm: Lò nướng âm tủ kết hợp lò sóng
Dung tích: 44 lít
Bảo hành: 3 năm
Chức năng:  18 chương trình
Kích thước bếp: W595 x D568 x H455mm

-15%
18.513.000

Lò nướng kết hợp vi sóng Malloca MW-944TA
Made in: Trung Quốc
Loại sản phẩm: Lò nướng âm tủ kết hợp lò sóng
Dung tích: 44 lít
Bảo hành: 3 năm
Chức năng:  18 chương trình
Kích thước bếp: W595 x D568 x H455mm

-15%
27.115.000

Lò vi sóng kết hợp lò nướng  Malloca MW-LX12
Made in: Ý
Loại sản phẩm: Lò nướng âm tủ kết hợp lò sóng
Dung tích: 44 lít
Bảo hành: 3 năm
Chức năng:  13 chương trình
Kích thước bếp: W595 x D568 x H455mm

-15%
10.030.000

Lò vi sóng Malloca MW-927S
Made in Trung quốc
Loại sản phẩm: Lò vi sóng âm tủ
Dung tích: 27 lít
Bảo hành: 3 năm
Chức năng: 3 chức năng
Kích thước bếp: W595 x D390 x H390mm

-15%
16.830.000

Lò vi sóng Malloca MW-40CP
Made in Trung quốc
Loại sản phẩm: Lò vi sóng âm tủ
Dung tích: 40 lít
Bảo hành: 3 năm
Chức năng: 3 chức năng
Kích thước bếp: W595 x D570 x H455mm

-15%
7.480.000

Lò vi sóng Malloca MW-820B
Made in Trung quốc
Loại sản phẩm: Lò vi sóng âm tủ
Dung tích: 20 lít
Bảo hành: 3 năm
Chức năng: 3 chức năng
Kích thước bếp: W595 x D343 x H388mm

-15%
10.752.500

Lò vi sóng Malloca MW-927BG
Made in Trung quốc
Loại sản phẩm: Lò vi sóng âm tủ
Dung tích: 27 lít
Bảo hành: 3 năm
Chức năng: 3 chức năng
Kích thước bếp: W595 x D400 x H390mm

-15%
10.285.000

Lò vi sóng Malloca MW-927DE
Made in Trung quốc
Loại sản phẩm: Lò vi sóng âm tủ
Dung tích: 27 lít
Bảo hành: 3 năm
Chức năng: 3 chức năng
Kích thước bếp:  W595 x D420 x H388mm

-15%
8.882.500

Lò vi sóng Malloca MW-927I
Made in Trung quốc
Loại sản phẩm: Lò vi sóng âm tủ
Dung tích: 27 lít
Bảo hành: 3 năm
Chức năng: 3 chức năng
Kích thước bếp: W595 x D410 x H390mm

-15%
15.470.000

Lò vi sóng Malloca MW35-IX03
Made in Trung quốc
Loại sản phẩm: Lò vi sóng âm tủ
Dung tích: 35 lít
Bảo hành: 3 năm
Chức năng: 3 chức năng
Kích thước bếp: W594 x D486 x H455mm