Lõi Korihome đá khoáng (Mineral)

1.500.000

Tên sản phẩm :Lõi lọc nước Korihome Mineral
Mã sản phẩm :Korihome Mineral
Lõi số8/9/10
Tuổi thọ12 tháng
Danh mục: