Lõi Korihome đá khoáng (Mineral)

1.500.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Korihome Mineral
Mã sản phẩm : Korihome Mineral
Lõi số 8/9/10
Tuổi thọ 12 tháng
Danh mục: