Lõi Korihome Nano Silver

1.500.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Korihome Nano Silver
Mã sản phẩm : Korihome Nano Silver
Lõi số 6/7/8
Tuổi thọ 12 tháng
Danh mục: