Lõi lọc Karofi số 4 -RO

642.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Karofi số 4 RO
Mã sản phẩm :
Lõi số 4
Tuổi thọ 12 tháng
Danh mục: