Lõi lọc Korihome Post Carbon

290.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Korihome Post Carbon
Mã sản phẩm : Korihome Post Carbon
Lõi số 3/5
Tuổi thọ 6-9 tháng
Danh mục: