Lõi lọc nước

Hiển thị 1–24 của 55 kết quả

320.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Karofi Cation 1
Mã sản phẩm : Cation 1
Lõi số
Tuổi thọ 12 tháng

375.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Karofi Cation 2
Mã sản phẩm : Cation 2
Lõi số
Tuổi thọ 12 tháng

1.500.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Korihome Mineral
Mã sản phẩm : Korihome Mineral
Lõi số 8/9/10
Tuổi thọ 12 tháng

1.500.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Korihome Hydrogen Alkaline
Mã sản phẩm : Korihome Hydrogen Alkaline
Lõi số 6/7/8
Tuổi thọ 6-9 tháng

1.500.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Korihome Nano Silver
Mã sản phẩm : Korihome Nano Silver
Lõi số 6/7/8
Tuổi thọ 12 tháng

-47%
150.000 80.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo số 3
Mã sản phẩm : K28-1
Kích thước:  62.5 x 254 (Rộng x cao) (mm)
Tuổi thọ 9 tháng

-37%
1.350.000 850.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo tia UV-AT
Mã sản phẩm : DUV-AT
Kích thước:
Tuổi thọ 5000 giờ

-48%
1.250.000 650.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Kangaroo tia UV
Mã sản phẩm : DUV
Kích thước:
Tuổi thọ 5000 giờ

428.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Karofi lõi NANOSILVER
Mã sản phẩm : NANOSILVER
Lõi số 6/7/8
Tuổi thọ 12 tháng

375.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Karofi lõi ORP ALKALINE
Mã sản phẩm : ORP ALKALINE
Lõi số 6/7/8
Tuổi thọ 12 tháng

320.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Karofi lõi hông ngoại
Mã sản phẩm : FAR INFRARED
Lõi số 6/7/8
Tuổi thọ 12 tháng

268.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Karofi lõi khoáng đá
Mã sản phẩm : MINERAL
Lõi số 6/7/8
Tuổi thọ 12 tháng

910.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Karofi đèn UV diệt khuẩn
Mã sản phẩm :
Lõi số 9/10
Tuổi thọ 12 tháng

85.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Karofi số 3
Mã sản phẩm : SMAX DUO 3
Kích thước:
Tuổi thọ 12 tháng

95.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Karofi số 1
Mã sản phẩm : SMAX DUO 1
Kích thước:
Tuổi thọ 12 tháng

180.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Karofi số 1
Mã sản phẩm : SMAX DUO PRO 1
Kích thước:
Tuổi thọ 12 tháng

140.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Karofi số 2
Mã sản phẩm : SMAX DUO 2
Kích thước:
Tuổi thọ 12 tháng

128.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Karofi số 2
Mã sản phẩm :  ION EXCHANGE
Kích thước:
Tuổi thọ 12 tháng

95.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Karofi số 3
Mã sản phẩm : SMAX DUO 3
Kích thước:
Tuổi thọ 12 tháng

642.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Karofi số 4 RO
Mã sản phẩm :
Lõi số 4
Tuổi thọ 12 tháng

214.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Karofi GAC-T33
Mã sản phẩm : GAC-T33
Lõi số 5
Tuổi thọ 12 tháng

420.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Karofi TOURMALINE
Mã sản phẩm : TOURMALINE
Kích thước:
Tuổi thọ 12 tháng

290.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Korihome Post Carbon
Mã sản phẩm : Korihome Post Carbon
Lõi số 3/5
Tuổi thọ 6-9 tháng

990.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Korihome RO
Mã sản phẩm : Korihome RO
Lõi số 4
Tuổi thọ 18 tháng