Hiển thị tất cả 9 kết quả

24.200.000

Máy giặt Bosch HMH.WAN28108GB
Loại sản phẩm: Máy giặt 8kg
Dung lượng: 8kg
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 54db
Kích thước: 848C x 598R x 550S mm

30.000.000

Máy giặt Bosch HMH.WAT24480SG
Loại sản phẩm: Máy giặt 8kg
Dung lượng: 8kg
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 49db
Kích thước: 848C x 598R x 550S mm

30.900.000

Máy giặt Bosch HMH.WAP28480SG
Loại sản phẩm: Máy giặt 9kg
Dung lượng: 9kg
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 49db
Kích thước: 848C x 598R x 550S mm

41.200.000

Máy giặt Bosch HMH.WAW28480SG
Loại sản phẩm: Máy giặt 9kg
Dung lượng: 9kg
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 48db
Kích thước: 848C x 598R x 559S mm
 

57.400.000

Máy giặt Bosch HMH.WAT286H8SG
Công suất: 2.3 KW/ lần giặt
Loại sản phẩm: Máy giặt i-dos
Dung lượng: 8kg
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 49db
Kích thước: 848C x 598R x 590S mm
 

37.900.000

Máy giặt Bosch HMH.WAW28440SG
Loại sản phẩm: Máy giặt cửa trước
Dung lượng: 8kg và 10kg
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 48db
Kích thước: 848C x 598R x 550S mm

49.900.000

Máy giặt Bosch HMH.WAW28790HK
Loại sản phẩm: Máy giặt 9kg cửa trước
Dung lượng: 9kg
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 49db
Kích thước: 848C x 598R x 550S mm

45.800.000

Máy giặt Bosch HMH.WAW32640EU
Công suất: 09.2 KW/ lần giặt
Loại sản phẩm: Máy giặt i-dos
Dung lượng: 9kg
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 49db
Kích thước: 848C x 598R x 590S mm

67.000.000

Máy giặt sấy Bosch HMH.WDU28560GB
Công suất: 6.82 KW/ lần giặt
Loại sản phẩm: Máy giặt kết hợp sấy
Dung lượng: 10kg giặt và 6kg sấy
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 47db
Kích thước: 848C x 600R x 590S mm