Máy hút mùi Cata

Hiển thị tất cả 11 kết quả

10.010.000

Máy hút mùi Cata GC DUAL WH 45
Made in:
Kiểu dáng Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 1200m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 55 db
Kích thước 500/700 x 300 x 277

2.000.000

Máy hút mùi Cata LF-2060 BK
Made in:
Kiểu dáng Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 350m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 55 db
Kích thước 600 x 500 x 135 mm

1.980.000

Máy hút mùi Cata LF-2060 WH
Made in:
Kiểu dáng Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 350m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 55 db
Kích thước 600 x 500 x 135 mm

2.200.000

Máy hút mùi Cata LF-2060 X
Made in:
Kiểu dáng Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 350m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 55 db
Kích thước 600 x 500 x 135 mm

3.960.000

Máy hút mùi Cata TF 2003 60 SD
Made in:
Kiểu dáng Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 600m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 55 db
Kích thước 600 x 450 x 85 mm

3.630.000

Máy hút mùi Cata TF 2003 Duralum 60
Made in:
Kiểu dáng Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 600m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 55 db
Kích thước 600 x 440 x 180

3.960.000

Máy hút mùi Cata TF 2003 Duralum 70
Made in:
Kiểu dáng Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 600m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 55 db
Kích thước 700 x 440 x 180

4.400.000

Máy hút mùi Cata TF 2003 Duralum 90
Made in:
Kiểu dáng Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 600m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 69 db
Kích thước W998 x D700 x H(min910-max1150)mm

2.530.000

Máy hút mùi Cata TF-5060 EWH
Made in:
Kiểu dáng Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 350m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 55 db
Kích thước 600 x 430 x 180 mm

2.750.000

Máy hút mùi Cata TF-5060 EX
Made in:
Kiểu dáng Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 350m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 55 db
Kích thước 600 x 430 x 180 mm

2.970.000

Máy hút mùi Cata TF-5260 X/E
Made in:
Kiểu dáng Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 350m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 49 db
Kích thước 500/600 x 450 x 128