Máy hút mùi Kaff

Hiển thị tất cả 22 kết quả

-25%
4.280.000 3.210.000

Máy hút mùi Kaff KF-688I/788I/888I
Made in: Germany
Loại sản phẩm: Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 700m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 48 db
Kích thước bếp: 140x550x600/700/800 mm

-25%
3.980.000 2.985.000

Máy hút mùi Kaff KF-700W
Made in: Germany
Loại sản phẩm: Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 700m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 48 db
Kích thước bếp: 140x550x600/700/800 mm

-25%
3.280.000 2.460.000

Máy hút mùi Kaff KF-701B
Made in: Germany
Loại sản phẩm: Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 700m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 48 db
Kích thước bếp: 700x135x500mm

-25%
3.480.000 2.610.000

Máy hút mùi Kaff KF-701I
Made in: Germany
Loại sản phẩm: Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 700m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 48 db
Kích thước bếp: 700x135x500mm

-25%
3.480.000 2.610.000

Máy hút mùi Kaff KF-703B
Made in: Germany
Loại sản phẩm: Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 700m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 48 db
Kích thước bếp: 700x135x500mm

-25%
3.860.000 2.895.000

Máy hút mùi Kaff KF-70I
Made in: Germany
Loại sản phẩm: Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 700m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 48 db
Kích thước bếp: 140x550x600/700/800 mm

12.680.000

Máy hút mùi Kaff KF-70LH
Made in: Germany
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 1100m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 58 db
Kích thước bếp: 700 x 530 x 440 mm

10.800.000

Máy hút mùi Kaff KF-771/991
Made in: Germany
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 48 db
Kích thước bếp: 140 x 475 x 700/900 mm

42.800.000

Máy hút mùi Kaff KF-AT900
Made in: Germany
Loại sản phẩm: Máy hút mùi âm mặt bếp
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 40 db siêu yên tĩnh
Kích thước bếp: 970R x 869S x 87C mm

-25%
7.480.000 5.610.000

Máy hút mùi Kaff KF-FL70RH
Made in: Germany
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 42 db
Kích thước bếp: 700 X 530 X 440 mm

7.280.000

Máy hút mùi Kaff KF-GB027/GB029
Made in: Germany
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường, kính cong
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 48 db
Kích thước bếp: 140 x 475 x 700/900 mm

7.480.000

Máy hút mùi Kaff KF-GB702/GB902
Made in: Germany
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường, kính cong
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 48 db
Kích thước bếp: 140 x 475 x 700/900 mm

6.080.000

Máy hút mùi Kaff KF-GB705/GB905
Made in: Germany
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường, kính cong
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 48 db
Kích thước bếp: 140 x 475 x 700/900 mm

6.280.000

Máy hút mùi Kaff KF-GB706/GB906
Made in: Germany
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường, kính cong
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 48 db
Kích thước bếp: 140 x 475 x 700/900 mm

7.280.000

Máy hút mùi Kaff KF-GB773/GB973
Made in: Germany
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường, kính cong
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 48 db
Kích thước bếp: 140 x 475 x 700/900 mm

5.080.000

Máy hút mùi Kaff KF-GB783N/GB983N
Made in: Germany
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường, kính cong
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 48 db
Kích thước bếp: 140 x 475 x 700/900 mm

5.280.000

Máy hút mùi Kaff KF-GB785N/GB985N
Made in: Germany
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường, kính cong
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 48 db
Kích thước bếp: 140 x 475 x 700/900 mm

8.760.000

Máy hút mùi Kaff KF-GB901
Made in: Germany
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường, kính cong
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 48 db
Kích thước bếp: 140 x 550 x 900 mm

23.200.000

Máy hút mùi Kaff KF-IS606HG
Made in: Germany
Loại sản phẩm: Máy hút mùi treo trần
Công suất: 735m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 59-69 db
Kích thước bếp: 600R x 350S x 350H mm

14.800.000

Máy hút mùi Kaff KF-IS90GH
Made in: Germany
Loại sản phẩm: Máy hút mùi treo độc lập
Công suất: 1200m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 58 db
Kích thước bếp: 900 x 500 x 340 mm

16.800.000

Máy hút mùi Kaff KF-IS991H
Made in: Germany
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 59-69 db
Kích thước bếp: 140 x 475 x 900 mm

5.080.000

Máy hút mùi Kaff KF-TL600/TL700
Made in: Germany
Loại sản phẩm: Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 750m3/h
Bảo hành: 2 năm
Độ ồn: 48 db
Kích thước bếp: m600/700 x 280 x 200 mm