Máy hút mùi Spelier

Hiển thị tất cả 20 kết quả

-20%
11.900.000 9.520.000

Máy hút mùi Spelier SP-800
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 1023 m3/h
Bảo hành: 24 tháng
Độ ồn: 45 db
Kích thước bếp:  70Rx50SX100C cm

-20%
8.900.000 7.120.000

Máy hút mùi Spelier SP-106
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 750m3/h
Bảo hành: 24 tháng
Độ ồn: 69 db
Kích thước bếp:  70Rx50SX500C cm
 

-20%
13.500.000 10.800.000

Máy hút mùi Spelier SP-108
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Máy hút mùi toa kính gắn tường
Công suất: 750m3/h
Bảo hành: 24 tháng
Độ ồn: 69 db
Kích thước bếp:  90Rx50SX400C cm

-11%
10.900.000 9.700.000

Máy hút mùi Spelier SP-109
Made in:
Loại sản phẩm: Máy hút mùi phẳng gắn tường
Công suất: 800m3/h
Bảo hành: 24 tháng
Độ ồn: 65 db
Kích thước bếp:  70Rx50SX800C cm

-20%
28.000.000 22.400.000

Máy hút mùi Spelier SP-190
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Máy hút mùi treo trần độc lập
Công suất: 1023 m3/h
Bảo hành: 24 tháng
Độ ồn: 59 db
Kích thước bếp: 40x90cm

-20%
16.000.000 12.800.000

Máy hút mùi Spelier SP-350
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Máy hút mùi treo trần độc lập
Công suất: 750 m3/h
Bảo hành: 24 tháng
Độ ồn: 59 db
Kích thước bếp: 50SX50C cm

-10%
5.000.000 4.500.000

Máy hút mùi Spelier SP-650G
Made in:
Loại sản phẩm: Máy hút mùi toa kính gắn tường
Công suất: 750m3/h
Bảo hành: 24 tháng
Độ ồn: 65 db
Kích thước:  70Rx50SX500C cm

-8%
5.200.000 4.800.000

Máy hút mùi Spelier SP-651G
Made in:
Loại sản phẩm: Máy hút mùi toa kính gắn tường
Công suất: 750m3/h
Bảo hành: 24 tháng
Độ ồn: 59 db
Kích thước bếp:  70Rx50SX800C cm

-19%
5.900.000 4.800.000

Máy hút mùi Spelier SP-654G
Made in:
Loại sản phẩm: Máy hút mùi toa kính gắn tường
Công suất: 750m3/h
Bảo hành: 24 tháng
Độ ồn: 65 db
Kích thước bếp:  70Rx50SX1000C cm

-9%
6.500.000 5.900.000

Máy hút mùi Spelier SP-654GT
Made in:
Loại sản phẩm: Máy hút mùi toa kính gắn tường
Công suất: 1023m3/h
Bảo hành: 24 tháng
Độ ồn: 59 db
Kích thước bếp:  70Rx50SX800C cm

-20%
7.200.000 5.760.000

Máy hút mùi Spelier SP-655 GS
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Máy hút mùi toa kính gắn tường
Công suất: 750 m3/h
Bảo hành: 24 tháng
Độ ồn: 59 db
Kích thước bếp:  70Rx50SX80C cm

-12%
6.700.000 5.900.000

Thương hiệu: Spelier SP-655GT
Made in:
Loại sản phẩm: Máy hút mùi toa kính gắn tường
Công suất: 750m3/h
Bảo hành: 24 tháng
Độ ồn: 69 db
Kích thước bếp:  70Rx50SX400C cm

-20%
6.400.000 5.120.000

Máy hút mùi Spelier SP-660
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Máy hút mùi âm tủ
Công suất: 750 m3/h
Bảo hành: 24 tháng
Độ ồn: 49 db
Kích thước bếp:  70Rx50SX100C cm

-10%
7.200.000 6.500.000

Máy hút mùi Spelier SP-680GT
Made in:
Loại sản phẩm: Máy hút mùi toa kính gắn tường
Công suất: 1000m3/h
Bảo hành: 24 tháng
Độ ồn: 65 db
Kích thước bếp:  70Rx50SX400C cm

-20%
13.500.000 10.800.000

Máy hút mùi Spelier SP-680W
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 1023 m3/h
Bảo hành: 24 tháng
Độ ồn: 59 db
Kích thước bếp:  70Rx50SX80C cm

-20%
14.500.000 11.600.000

Máy hút mùi Spelier SP-708 Plus
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Máy hút mùi toa kính
Công suất: 1023 m3/h
Bảo hành: 24 tháng
Độ ồn: 59 db
Kích thước bếp:  90Rx50SX1000C cm

-20%
16.000.000 12.800.000

Máy hút mùi Spelier SP-728A
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Máy hút mùi gắn tường
Công suất: 750m3/h
Bảo hành: 24 tháng
Độ ồn: 69 db
Kích thước bếp:  90Rx50SX400C cm

-20%
14.500.000 11.600.000

Máy hút mùi Spelier SP-731
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Máy hút mùi toa kính gắn tường
Công suất: 750 m3/h
Bảo hành: 24 tháng
Độ ồn: 59 db
Kích thước bếp:  70Rx50SX80C cm

-20%
32.000.000 25.600.000

Máy hút mùi Spelier SP-850G
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Máy hút mùi treo trần độc lập
Công suất: 1023 m3/h
Bảo hành: 24 tháng
Độ ồn: 45 db
Kích thước bếp: Đường kính 40cm, dài 100-240cm

-20%
38.000.000 30.400.000

Máy hút mùi Spelier SP-860 GT
Made in: Malaysia
Loại sản phẩm: Máy hút mùi treo trần độc lập
Công suất: 1023 m3/h
Bảo hành: 24 tháng
Độ ồn: 45 db
Kích thước bếp: 50x90cm