Máy lọc nước Nano

Hiển thị 1–24 của 62 kết quả

-18%
4.800.000

Máy lọc nước Karofi ERO80
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO, Nano
Công suất lọc: 10l/h
Kích thước:  430 x 340 x 905 (mm)
Bảo hành: 24 tháng

-20%
5.300.000

Thương hiệu: Karofi K8I-1
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước không tủ RO, Nano
Công suất lọc: 20l/h
Kích thước:  40 x 46 x 28(cm)
Bảo hành: 24 tháng

7.790.000

Máy lọc nước Karofi KSI90 PLUS
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO, Nano,
Công suất lọc: 20l/h
Kích thước:  905 x 430 x 340 (mm)
Bảo hành: 36 tháng

-7%
4.170.000

Thương hiệu: Karofi KT-KT70
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước không tủ RO, Nano
Công suất lọc: 10l/h
Kích thước:  40 x 46 x 28(cm)
Bảo hành: 24 tháng

-10%
4.150.000

Thương hiệu: Karofi KT-KT80
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước không tủ RO, Nano
Công suất lọc: 10l/h
Kích thước:  40 x 46 x 28(cm)
Bảo hành: 24 tháng

-16%
4.700.000

Thương hiệu: Karofi KT-KT90
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước không tủ RO, Nano,
Công suất lọc: 10l/h
Kích thước:  40 x 46 x 28(cm)
Bảo hành: 24 tháng

-17%
4.250.000

Thương hiệu: Karofi KT-KT90A
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước không tủ RO, Nano, Akaline
Công suất lọc: 10l/h
Kích thước:  40 x 46 x 28(cm)
Bảo hành: 24 tháng

-10%
4.750.000

Thương hiệu: Karofi KT70IQ
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO, Nano
Công suất lọc: 10l/h
Kích thước:  430 x 340 x 905 mm
Bảo hành: 24 tháng

-14%
4.650.000

Thương hiệu: Karofi KT80-IQ
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO, Nano,
Công suất lọc: 10l/h
Kích thước:  430 x 330 x 905 mm
Bảo hành: 24 tháng

-15%
5.500.000

Thương hiệu: Karofi KT90IQ
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO, Nano, UV
Công suất lọc: 10l/h
Kích thước:  430 x 340 x 905 mm
Bảo hành: 24 tháng

5.050.000

Thương hiệu: Karofi KT90A-IQ
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO, Nano, Akaline
Công suất lọc: 10l/h
Kích thước:  430 x 340 x 905 mm
Bảo hành: 24 tháng

12.490.000

Máy lọc nước Karofi Optimus DUO O-D138
Made in: Việt Nam
Số vòi:  2 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO, Nano, nóng lạnh
Công suất lọc: 20l/h
Kích thước:  960x380x310mm
Bảo hành: 36 tháng

9.590.000

Máy lọc nước Karofi Optimus HOT O-H128
Made in: Việt Nam
Số vòi:  2 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO, Nano, nóng lạnh
Công suất lọc: 20l/h
Kích thước:  960x380x310mm
Bảo hành: 36 tháng

-20%
6.700.000

Thương hiệu: Karofi Optimus O-I128
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO, Nano
Công suất lọc: 20l/h
Kích thước:  340 x 290 x 900 mm
Bảo hành: 36 tháng

-20%
7.760.000

Thương hiệu: Karofi Optimus O-I129/A
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO, Nano
Công suất lọc: 20l/h
Kích thước:  340 x 290 x 900 mm
Bảo hành: 36 tháng

-20%
7.536.000

Thương hiệu: Karofi Optimus O-I129/U
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO, Nano
Công suất lọc: 20l/h
Kích thước:  340 x 290 x 900 mm
Bảo hành: 36 tháng

-20%
7.500.000

Thương hiệu: Karofi Optimus I228
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO, Nano
Công suất lọc: 20l/h
Kích thước:  340 x 290 x 900 mm
Bảo hành: 36 tháng

-20%
7.760.000

Thương hiệu: Karofi Optimus O-I229/A
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO, Nano
Công suất lọc: 20l/h
Kích thước:  340 x 290 x 900 mm
Bảo hành: 36 tháng

-17%
8.410.000

Thương hiệu: Karofi Optimus O-I229/A+UV
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO, Nano
Công suất lọc: 20l/h
Kích thước:  340 x 290 x 900 mm
Bảo hành: 36 tháng

-20%
8.300.000

Thương hiệu: Karofi Optimus O-I229/U
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO, Nano
Công suất lọc: 20l/h
Kích thước:  340 x 290 x 900 mm
Bảo hành: 36 tháng

-10%
9.300.000

Máy lọc nước Karofi Optimus O-s139-Ns
Made in: Việt Nam
Số vòi:  2 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước Nano
Công suất lọc: 20l/h
Kích thước:  290*340*900 mm
Bảo hành: 36 tháng

8.550.000

Máy lọc nước Karofi Optimus PLUS O-P1310
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO, Nano,
Công suất lọc: 20l/h
Kích thước:  380 x 310 x 1020 (mm)
Bảo hành: 36 tháng

-20%
6.400.000

Thương hiệu: Karofi Optimus s1 O-s1298
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO, Nano
Công suất lọc: 20l/h
Kích thước:  340 x 290 x 900 mm
Bảo hành: 36 tháng

-20%
6.792.000

Thương hiệu: Karofi Optimus s1 O-s129/A
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO, Nano
Công suất lọc: 20l/h
Kích thước:  340 x 290 x 900 mm
Bảo hành: 36 tháng