Máy lọc nước Sanaky

Hiển thị tất cả 10 kết quả

5.390.000

Máy lọc nước Sanaky SNK-S3210
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 10l/h
Số lõi lọc 10 lõi
Bảo hành: 24 tháng

-17%
4.560.000 3.800.000

Máy lọc nước Sanaky SNK-07N
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 10l/h
Số lõi lọc 7 lõi
Bảo hành: 12 tháng

-24%
4.700.000 3.550.000

Máy lọc nước Sanaky SNK-107
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 10l/h
Số lõi lọc 7 lõi
Bảo hành: 24 tháng

-8%
6.150.000 5.650.000

Máy lọc nước Sanaky SNK-108NS
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 12l/h
Kích thước: 
Bảo hành: 12 tháng

-18%
5.750.000 4.690.000

Máy lọc nước Sanaky SNK-208N
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 10l/h
Số lõi lọc 9 lõi
Bảo hành: 24 tháng

4.590.000

Máy lọc nước Sanaky SNK-E3110
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 10l/h
Số lõi lọc 10 lõi
Bảo hành: 24 tháng

-37%
7.750.000 4.900.000

Máy lọc nước Sanaky SNK-S209G
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 20l/h
Kích thước: 
Bảo hành: 12 tháng

5.190.000

Máy lọc nước Sanaky SNK-S3110
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 10l/h
Số lõi lọc 10 lõi
Bảo hành: 24 tháng

4.980.000

Máy lọc nước Sanaky SNK-SL3109
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 10l/h
Số lõi lọc 9 lõi
Bảo hành: 24 tháng

4.990.000

Máy lọc nước Sanaky SNK-SL3110
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 10l/h
Số lõi lọc 10 lõi
Bảo hành: 24 tháng