Máy lọc nước tạo ion kiềm

Hiển thị 1–24 của 32 kết quả

-14%
55.000.000

Máy lọc nước ion kiềm LeveLuk JrII
Made in: Nhật bản
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước ion kiềm kangen
Công suất lọc: 4-7ll/p
Số tấm điện cực 3 tấm
Bảo hành: 5 năm

-17%
115.000.000

Máy lọc nước ion kiềm Leveluk K8
Made in: Nhật bản
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước ion kiềm kangen
Công suất lọc: 4-7ll/p
Số tấm điện cực 8 tấm
Bảo hành: 5 năm

-15%
90.000.000

Máy lọc nước ion kiềm LeveLuk SD501
Made in: Nhật bản
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước ion kiềm kangen
Công suất lọc: 4-7ll/p
Số tấm điện cực 7 tấm
Bảo hành: 5 năm

-5%
112.000.000

Máy lọc nước ion kiềm LeveLuk SD501 Platinum
Made in: Nhật bản
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước ion kiềm kangen
Công suất lọc: 4-7ll/p
Số tấm điện cực 7 tấm
Bảo hành: 5 năm

-5%
147.000.000

Máy lọc nước ion kiềm LeveLuk Super 501
Made in: Nhật bản
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước ion kiềm kangen
Công suất lọc: 4-7ll/p
Số tấm điện cực 12 tấm
Bảo hành: 5 năm

-4%
23.950.000

Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS45
Made in: Nhật Bản
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước ion kiềm
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  170 x 101 x 291
Bảo hành: 36 tháng

-11%
45.900.000

Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS66
Made in: Nhật Bản
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước ion kiềm
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  200 x  123 x  318 (mm)
Bảo hành: 36 tháng

-17%
4.250.000

Thương hiệu: Karofi KT-KT90A
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước không tủ RO, Nano, Akaline
Công suất lọc: 10l/h
Kích thước:  40 x 46 x 28(cm)
Bảo hành: 24 tháng

5.050.000

Thương hiệu: Karofi KT90A-IQ
Made in: Việt Nam
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO, Nano, Akaline
Công suất lọc: 10l/h
Kích thước:  430 x 340 x 905 mm
Bảo hành: 24 tháng

9.490.000

Máy lọc nước Korihome K-book K91
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  160x380x380
Bảo hành: 24 tháng

15.590.000

Máy lọc nước Korihome K-book K93
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  160x380x380
Bảo hành: 24 tháng

7.990.000

Máy lọc nước  Korihome WPK K-PRO G60
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước: 
Bảo hành: 24 tháng

7.700.000

Máy lọc nước nóng lạnh Korihome WPK-606
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  240x430x410mm
Bảo hành: 24 tháng

9.400.000

Máy lọc nước nóng lạnh Korihome WPK-888-IHA
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  350*290*1120mm
Bảo hành: 24 tháng

8.490.000

Máy lọc nước Korihome WPK-G60S
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  350*29(0*900
Bảo hành: 24 tháng

8.690.000

Máy lọc nước Korihome WPK-G61
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  350*290*900
Bảo hành: 24 tháng

9.900.000

Máy lọc nước Korihome WPK-G62
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  1 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước RO
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  350*290*900
Bảo hành: 24 tháng

13.690.000

Máy lọc nước nóng lạnh Korihome WPK-910
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  2 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước nóng lạnh
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  260x360x1110 mm
Bảo hành: 24 tháng

13.650.000

Máy lọc nước nóng lạnh Korihome Series 9 WPK-913
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  2 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước nóng lạnh
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  260x360x1110mm
Bảo hành: 24 tháng

13.790.000

Máy lọc nước nóng lạnh Korihome WPK-915
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  2 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước nóng lạnh
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  260x360x1110 mm
Bảo hành: 24 tháng

16.250.000

Máy lọc nước nóng lạnh Korihome Series 9 WPK-916
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  2 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước nóng lạnh
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  260x360x1100mm
Bảo hành: 24 tháng

9.500.000

Máy lọc nước nóng lạnh Korihome WPK-688-RO
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  2 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước nóng lạnh
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  290x389x1129mm
Bảo hành: 24 tháng

11.900.000

Máy lọc nước nóng lạnh Korihome WPK-903
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  2 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước nóng lạnh
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  260 x 360 x 1100mm
Bảo hành: 24 tháng

14.990.000

Máy lọc nước nóng lạnh Korihome WPK-906
Made in: Hàn quốc
Số vòi:  2 vòi
Loại máy lọc:  Máy lọc nước nóng lạnh
Công suất lọc: 15l/h
Kích thước:  360x260x1100mm
Bảo hành: 24 tháng

Máy lọc nước tạo ion kiềm là sản phẩm máy lọc nước cho ra nguồn nước tinh khiết cực kfy tốt cho sức khỏe

0906.764.333