Bếp Từ

Hiển thị 1–24 của 110 kết quả

1.550.000

Thương hiệu: Eurosun EU- T185S
Made in: Đức
Loại bếp: Bếp điện từ nổi
Tiết kiệm điện >35% điện năng
Công suất bếp: 2000W
Kích thước bếp: 270Rx360Sx63C mm

23.199.000

Thương hiệu: TEKA IG 620 1G AI AL DR CI
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Bếp gas kết hợp bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  Tổng công suất 8600W
Kích thước bếp: 505mm x 600mm
Bảo hành: 5 năm

-20%
15.200.000

Bếp từ HAFELE HC-I603B 536.01.601
Made in: Tây Ban Nha
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu điều khiển trượt
Công suất bếp:  2.3kW Booster 3.0kW
Kích thước bếp: 590R x 520S x 68C mm
Bảo hành: 5 năm

21.990.000

Thương hiệu: HAFELE HC-I603C
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu điều khiển trượt vòng
Công suất bếp:  2.3kW Booster 3.0kW
Kích thước bếp: 590R x 520S x 68C mm
Bảo hành: 5 năm

56.600.000

Bếp từ BOSCH HMH.PID631BB1E
Made in:
Loại bếp: Bếp từ âm gồm 4 vùng nấu, có thể kết hợp 2 vùng để thành một vùng lớn
Tiết kiệm điện: > 30% điện
Công suất 1 bếp: 3.3KW Booster 3.7KW
Kích thước bếp: 572R x 512S x 56C mm
Bảo hành: 5 năm

22.900.000

Bếp từ âm BOSCH HMH.PUC631BB1E
Made in:
Loại bếp: Bếp từ âm gồm 3 vùng nấu
Tiết kiệm điện: > 30% điện
Công suất 1 bếp: 2.2KW Booster 3.7KW
Kích thước bếp: 592R x 522S x 51C mm
Bảo hành: 5 năm

29.800.000

Bếp từ âm BOSCH HMH.PID651DC5E
Made in:
Loại bếp: Bếp từ âm gồm 3 vùng nấu
Tiết kiệm điện: > 30% điện
Công suất 1 bếp: 3.3KW Booster 4.4KW
Kích thước bếp: 592R x 522S x 51C  mm
Bảo hành: 5 năm

21.900.000

Bếp từ âm BOSCH HMH.PID631BB1E
Made in:
Loại bếp: Bếp từ âm gồm 3 vùng nấu
Tiết kiệm điện: > 30% điện
Công suất 1 bếp: 3.3KW Booster 5.5KW
Kích thước bếp: 592R x 522S x 51C mm
Bảo hành: 5 năm

30.000.000

Bếp từ âm BOSCH HMH.PVJ631FB1E
Made in:
Loại bếp: Bếp từ âm 3 vùng nấu, kết hợp 2 vùng nấu thành vùng nấu hình chữ nhật
Tiết kiệm điện: > 30% điện
Công suất 1 bếp: 3.3KW Booster 4.4KW
Kích thước bếp: 592R x 522S x 51C  mm
Bảo hành: 5 năm

38.500.000

Bếp từ BOSCH HMH.PVS775FC5E
Made in:
Loại bếp: Bếp từ âm gồm 4 vùng nấu, có thể kết hợp 2 vùng để thành một vùng lớn
Tiết kiệm điện: > 30% điện
Công suất 1 bếp: 2.2KW Booster 3.7KW
Kích thước bếp: 710R x 527S x 51C mm
Bảo hành: 5 năm

36.600.000

Bếp từ âm BOSCH HMH.PVJ631FB1E
Made in:
Loại bếp: Bếp từ âm 4 vùng nấu, kết hợp 2 vùng nấu thành vùng nấu lớn hơn
Tiết kiệm điện: > 30% điện
Công suất 1 bếp: 3.3KW Booster 3.7KW
Kích thước bếp: 606R x 522S x 51C  mm
Bảo hành: 5 năm

22.980.000

Bếp từ âm Canzy CZ 922H
Màu sắc: Đen
Loại bếp: Bếp từ âm tủ
Công suất bếp: 2x2.1KW Booster 3.7kW
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 750 x 450mm
 

16.680.000

Bếp từ âm KAFF KF-LF68II
Made in: Germany
Số bếp nấu: Bếp từ âm tủ 2 bếp
Tiết kiệm điện: >40% điện năng
Công suất bếp: 2000W Booster
Kích thước bếp: 720x430mm
Bảo hành: 7 năm

81.279.000

Thương hiệu: Teka IRF 9480 TFT Tablet
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Bếp từ 4 vùng nấu
Công suất bếp:  Tổng công suất 7400W
Kích thước bếp: 900mm x 510mm
Bảo hành: 5 năm

15.900.000

Bếp từ ba Chefs EH-IH534
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  Tổng công suất 5500W
Kích thước bếp: 750 x 450 x 60 mm
Bảo hành: 3 năm

13.900.000

Bếp từ Ba Chefs EH-IH535
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  Tổng công suất 5300W
Kích thước bếp: 620 x 520 x 60 mm
Bảo hành: 3 năm

24.500.000

Bếp từ ba Chefs EH-IH555
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  Tổng công suất 6800W
Kích thước bếp: 620 x 520 x 60 mm
Bảo hành: 3 năm

25.900.000

Bếp từ ba Chefs EH-IH566
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Bếp từ 3 vùng nấu
Công suất bếp:  Tổng công suất 6700W
Kích thước bếp: 730 x 430 x 60 mm
Bảo hành: 3 năm

-20%
19.600.000

Bếp từ Spelier SPF-938I
Made in: Pháp
Số bếp nấu: 3
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 5800W
Kích thước bếp: 59D x 52R x 5,5C cm

-20%
13.520.000

Bếp từ Spelier SPM-938I
Made in: Maylaysia
Số bếp nấu: 3
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 5800W
Kích thước bếp: 73D x 43R x 5,5C cm

-20%
22.000.000

Bếp từ Spelier SPF-948I
Made in: Pháp
Số bếp nấu: 4
Tiết kiệm điện: >30% điện năng
Công suất bếp: 7400W
Kích thước bếp: 59D x 52R x 5,5C cm

46.800.000

Bếp từ BOSCH HMH.PVS831FB5E
Made in:
Loại bếp: Bếp từ 4 vùng nấu có thể kết hợp 2 vùng nấu nhỏ thành vùng nấu lớn
Tiết kiệm điện: > 30% điện
Công suất 1 bếp: 2.2KW Booster 3.6KW
Kích thước bếp: 802R x 450S x 59C mm
Bảo hành: 5 năm

67.000.000

Bếp từ BOSCH HMH.PVS831FB5E
Made in:
Loại bếp: Bếp từ âm tủ 5 vùng nấu
Tiết kiệm điện: > 30% điện
Công suất 1 bếp: 3.3KW Booster 3.7KW
Kích thước bếp: 916R x 527S x 51C mm
Bảo hành: 5 năm

-31%
20.000.000

Bếp từ BOSCH PID675DC1E
Made in: Tây Ban Nha
Loại bếp: Bếp từ âm gồm 3 vùng nấu
Tiết kiệm điện: > 30% điện
Công suất 1 bếp: 3.3KW Booster 4.4KW
Kích thước bếp: 606R x 527S x 51C mm
Bảo hành: 5 năm