Canzy

Hiển thị 1–24 của 130 kết quả

2.250.000

Bếp điện đơn Canzy CZ-188
Made in: Malaysia
Loại bếp: Bếp điện đơn
Công suất bếp: 2200W
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 360x300

4.880.000

Bếp điện đơn Canzy CZ-817
Made in: Malaysia
Loại bếp: Bếp điện đơn
Công suất bếp: 2600W
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 510x300

8.980.000

Bếp điện từ Canzy CZ-200GS
Made in: Malaysia
Loại bếp: Bếp từ 2 vùng nấu: 1 điện 1 từ
Công suất bếp: 2400W
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 730x430mm

24.980.000

Bếp điện từ Canzy CZ BMIX63S
Made in: Ý
Loại bếp: Bếpđiện từ 3 vùng nấu từ gồm 2 bếp từ, 1 bếp hồng ngoại
Công suất bếp: 2300W Booster 3000W
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 580X510mm

24.980.000

Bếp điện từ Canzy CZ BMIX65I
Made in: Ý
Loại bếp: Bếpđiện từ 3 vùng nấu gồm 2 vùng từ và 1 vùng hồng ngoại
Công suất bếp: 2300W Booster 3000W
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 580X510mm

26.980.000

Bếp điện từ Canzy CZ BMIX75T
Made in: Ý
Loại bếp: Bếpđiện từ 3 vùng nấu gồm 2 vùng từ và 1 vùng hồng ngoại
Công suất bếp: 2300W Booster 3000W
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 750 x 450mm

9.980.000

Bếp điện từ Canzy CZ-07H
Made in: Malaysia
Loại bếp: Bếp từ 2 vùng nấu: 1 điện 1 từ
Công suất bếp: 2400W
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 730x430mm

12.980.000

Bếp điện từ Canzy CZ-39DT
Made in: Malaysia
Loại bếp: Bếp điện từ: 1 từ + 1 hồng ngoại
Công suất bếp: 2400W
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 730x430mm

12.980.000

Bếp điện từ Canzy CZ-65BS
Made in: Thái Lan
Loại bếp: Bếp điện từ 2 vùng nấu: 1 từ + 1 hồng ngoại
Công suất bếp: 2400W
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 750x450mm

11.980.000

Bếp điện từ Canzy CZ-66BS
Made in: Malaysia
Loại bếp: Bếp điện từ 2 vùng nấu: 1 điện + 1 từ
Công suất bếp: 2400W
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 750x450mm

17.980.000

Bếp điện từ Canzy CZ-67GHP
Made in: Thái Lan
Loại bếp: Bếp từ 3 vùng nấu: 2 từ + 1 hồng ngoại
Công suất bếp: 2400W
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 590x520mm
 

17.980.000

Bếp điện từ Canzy CZ-67GP
Made in: Thái Lan
Loại bếp: Bếp từ 3 vùng nấu; 2 tử + 1 hồng ngoại
Công suất bếp: 2400W
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 780x450mm

14.980.000

Bếp điện từ Canzy CZ-67R
Made in: Thái Lan
Loại bếp: Bếp điện từ 1 từ + 1 hồng ngoại
Công suất bếp: 2400W
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 750X450mm

14.980.000

Bếp điện từ Canzy CZ-79DT
Made in: Thái Lan
Loại bếp: Bếp điện từ 2 vùng nấu: 1 từ + 1 điện
Công suất bếp: 2400W
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 750x450mm

17.980.000

Bếp điện từ Canzy CZ-86GP
Made in: Malaysia
Loại bếp: Bếp điện từ 3 vùng nấu: 2 từ + 1 điện
Công suất bếp: 2400W
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 780x450mm

17.980.000

Bếp điện từ Canzy CZ-86GPH
Made in: Malaysia
Loại bếp: Bếp điện từ 3 vùng nấu: 2 từ + 1 điện
Công suất bếp: 2400W
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 590x520mm

14.980.000

Bếp điện từ Canzy CZ-86R
Made in: Malaysia
Loại bếp: Bếp điện từ 1 từ + 1 điện
Công suất bếp: 2400W
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 750x450mm

10.980.000

Bếp điện từ Canzy CZ-900GEB
Made in: Thái Lan
Loại bếp: Bếp điện từ 2 vùng nấu: 1 từ + 1 điện
Công suất bếp: 2400W
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 750x450mm

9.680.000

Bếp điện từ Canzy CZ-930H
Made in: Malaysia
Loại bếp: Bếp điện từ: 1 từ 1 điện
Công suất bếp: 2400W
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 730x430mm

11.980.000

Bếp điện từ Canzy CZ-E88
Made in: Malaysia
Loại bếp: Bếp điện từ: 1 từ + 1 điện
Công suất bếp: 2400W
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 730x430mm

11.980.000

Bếp điện từ Canzy CZ-E89
Made in: Malaysia
Loại bếp: Bếp điện từ: 1 từ + 1 điện
Công suất bếp: 2400W
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 730x430mm

19.980.000

Bếp điện từ Canzy CZ-MIX823
Made in: Tây ban nha
Loại bếp: Bếp điện từ 2 vùng nấu 1 hồng ngoại, 1 từ
Công suất bếp: 2000W
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 730x430mm

19.980.000

Bếp điện từ Canzy CZ MIX823G
Made in: Tây ban nha
Loại bếp: Bếp điện từ 2 vùng nấu: 1 bếp từ 1 bếp hồng ngoại
Công suất bếp: 2000W
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 730x430mm

19.980.000

Bếp điện từ Canzy CZ-MIX823S
Made in: Tây ban nha
Loại bếp: Bếp điện từ 2 vùng nấu 1 hồng ngoại, 1 từ
Công suất bếp: 2000W
Bảo hành: 3 năm
Kích thước bếp: 730x430mm