Phụ kiện Eurogold

Hiển thị 1–24 của 211 kết quả

-10%
8.145.000

Thương hiệu: EuroGold EUP18246
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Chậu rửa bát inox 304
Vật liệu: Inox 304
Kích thước: R820 * S460 * C230 (mm)
Kích thước khoét đá: D790 * R430 (mm)

-10%
8.065.000

Thương hiệu: EuroGold EUP28248
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Chậu rửa bát inox 304
Vật liệu: Inox 304
Kích thước: R820 * S480 * C230 (mm)
Kích thước khoét đá: D790 * R450 (mm)

-10%
8.865.000

Thương hiệu: EuroGold EUP39648
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Chậu rửa bát inox 304
Vật liệu: Inox 304
Kích thước: R960 * S480 * C230 (mm)
Kích thước khoét đá: D930 * R450 (mm)

-10%
6.435.000

Thương hiệu: EuroGold EUS18245
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Chậu rửa bát inox 304
Vật liệu: Inox 304
Kích thước: R820 * S450 * C230 (mm)
Kích thước khoét đá: D790 * R420 (mm)

-10%
6.110.000

Thương hiệu: EuroGold EUS28248
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Chậu rửa bát inox 304
Vật liệu: Inox 304
Kích thước: R820 * S480 * C230 (mm)
Kích thước khoét đá: D790 * R420 (mm)

-10%
6.050.000

Thương hiệu: EuroGold EUS38245
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Chậu rửa bát inox 304
Vật liệu: Inox 304
Kích thước: R820 * S450 * C230 (mm)
Kích thước khoét đá: D790 * R420 (mm)

-25%
1.568.000

Thương hiệu: EuroGold EP86.600
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định
Vật liệu: Inox
Kích thước: R565 x S300 x C65 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.730.000

Thương hiệu: EuroGold EP86.700
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định
Vật liệu: Inox
Kích thước: R665 x S300 x C65 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.748.000

Thương hiệu: EuroGold EP86.800
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định
Vật liệu: Inox
Kích thước: R765 x S300 x C65 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.838.000

Thương hiệu: EuroGold EP86.900
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định
Vật liệu: Inox
Kích thước: R865 x S300 x C65 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
600.000

Thương hiệu: EuroGold EU01.060
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định chữ V tủ trên
Vật liệu: Inox
Kích thước: R565 x S280 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
675.000

Thương hiệu: EuroGold EU01.070
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định chữ V tủ trên
Vật liệu: Inox
Kích thước: R665 x S280 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
750.000

Thương hiệu: EuroGold EU01.080
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định chữ V tủ trên
Vật liệu: Inox
Kích thước: R765 x S280 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.830.000

Thương hiệu: EuroGold EU01.090
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định chữ V tủ trên
Vật liệu: Inox
Kích thước: R865 x S280 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
900.000

Thương hiệu: EuroGold EU01.100
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định chữ V tủ trên
Vật liệu: Inox
Kích thước: R965 x S280 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.463.000

Thương hiệu: EuroGold EP1100
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định chữ V inox 304
Vật liệu: Inox
Kích thước: R965 x S280 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.080.000

Thương hiệu: EuroGold EP160
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định chữ V inox 304
Vật liệu: Inox
Kích thước: R565 x S280 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.163.000

Thương hiệu: EuroGold EP170
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định chữ V inox 304
Vật liệu: Inox
Kích thước: R665 x S280 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.230.000

Thương hiệu: EuroGold EP180
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định chữ V inox 304
Vật liệu: Inox
Kích thước: R765 x S280 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.350.000

Thương hiệu: EuroGold EP190
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định chữ V inox 304
Vật liệu: Inox
Kích thước: R865 x S280 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.823.000

Thương hiệu: EuroGold EPS600
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định  inox 304
Vật liệu: Inox
Kích thước: R565 x S300 x C65 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.909.000

Thương hiệu: EuroGold EPS700
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định inox 304
Vật liệu: Inox
Kích thước: R665 x S300 x C65 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.991.000

Thương hiệu: EuroGold EPS800
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định inox 304
Vật liệu: Inox
Kích thước: R765 x S300 x C65 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
2.074.000

Thương hiệu: EuroGold EPS900
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Giá bát cố định inox 304
Vật liệu: Inox
Kích thước: R865 x S300 x C65 mm
Bảo hành: 2 năm