Thùng gạo

Hiển thị tất cả 16 kết quả

-25%
4.700.000 3.525.000

Thương hiệu: EuroGold B45
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Thùng gạo âm tủ
Vật liệu: Nhựa - Inox
Kích thước: R415 x S460 x C470 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
2.200.000 1.650.000

Thương hiệu: EuroGold B16
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Thùng gạo âm tủ
Vật liệu: Inox - Nhựa
Kích thước: R260 x S460 x C450 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
2.100.000 1.575.000

Thương hiệu: EuroGold B17
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Thùng gạo âm tủ
Vật liệu: Nhựa - Inox
Kích thước: R210 x S450 x C550 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
2.350.000 1.763.000

Thương hiệu: EuroGold EGA300
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Thùng gạo âm tủ
Vật liệu: Nhựa - Inox
Kích thước: R260 x S390 x C480 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
2.800.000 2.100.000

Thương hiệu: EuroGold B301
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Thùng gạo điện tử mặt gương
Vật liệu: Nhựa - Inox
Kích thước: R264 x S460 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
2.300.000 1.725.000

Thương hiệu: EuroGold B15
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Thùng gạo gắn cánh
Vật liệu: Nhựa - Inox
Kích thước: R160 x S460 x C450 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
2.500.000 1.875.000

Thương hiệu: EuroGold B22
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Thùng gạo gắn cánh
Vật liệu: Nhựa - Inox
Kích thước: R260 x S460 x C450 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
2.200.000 1.650.000

Thương hiệu: EuroGold C260
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Thùng gạo gương
Vật liệu: Nhựa - Inox
Kích thước: R214 x S460 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
2.200.000 1.650.000

Thương hiệu: EuroGold C300
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Thùng gạo gương
Vật liệu: Nhựa - Inox
Kích thước: R264 x S460 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
2.600.000 1.950.000

Thương hiệu: EuroGold B25
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Thùng gạo gương nút nhấn
Vật liệu: Nhựa - Inox
Kích thước: R214 x S460 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-25%
2.600.000 1.950.000

Thương hiệu: EuroGold B302
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Thùng gạo gương nút nhấn
Vật liệu: Nhựa - Inox
Kích thước: R264 x S460 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

-100%
2.300.000 1.725

Thương hiệu: EuroGold C300
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Thùng gạo gương trắng
Vật liệu: Nhựa - Inox
Kích thước: R264 x S460 x C650 mm
Bảo hành: 2 năm

2.250.000

Thương hiệu: Eurokit DB.302
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Thùng gạo mặt gương đen
Chất liệu: Nhựa inox
Kích thước R300 x S410 x C 550-650 mm
Bảo hành 2 năm

2.250.000

Thương hiệu: Eurokit DB.18
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Thùng gạo thông minh 2 nút ấn
Chất liệu: Nhựa inox
Kích thước R280 x S450 x C 500 mm
Bảo hành 2 năm

2.250.000

Thương hiệu: Eurokit RB.20
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Thùng gạo thông minh
Chất liệu: Nhựa
Kích thước 260*450*480
Bảo hành 2 năm

1.600.000

Thương hiệu: Eurokit HF.52
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Thùng rác cánh mở
Chất liệu: Nhựa
Kích thước 365*365*430
Bảo hành 2 năm