Hiển thị tất cả 18 kết quả

54.100.000

Thương hiệu: Bosch HMH.GSN36VI3P
Công suất: 90 KW
Loại sản phẩm: Tủ đông đơn 1 cánh
Dung tích: 255 Lít
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 42db
Kích thước: 1860Cx600Rx650Smm
 

209.000.000

Tủ lạnh Bosch HMH.KAD92HI31
Công suất: 190 KW
Loại sản phẩm: Tủ lạnh 2 cánh Side By Side
Dung tích: 540Lít
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 42db
Kích thước: 1760Cx910Rx730S mm
 

121.000.000

Tủ lạnh : Bosch HMH.KAD92SB30
Công suất: 190 KW
Loại sản phẩm: Tủ lạnh 2 cánh Side By Side
Dung tích: 636Lít
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 42db
Kích thước: 1756Cx912Rx732S mm

82.900.000

Tủ lạnh Bosch HMH.KAG90AI20G
Công suất: 374 KW
Loại sản phẩm: Tủ lạnh 2 cánh Side By Side
Dung tích: 522Lít
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 43db
Kích thước: 1770Cx910Rx720S mm

83.600.000

Tủ lạnh Bosch HMH.KAI90VI20G
Công suất: 374 KW
Loại sản phẩm: Tủ lạnh 2 cánh Side By Side
Dung tích: 522Lít
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 43db
Kích thước: 1770Cx910Rx720S mm

72.000.000

Tủ lạnh Bosch HMH.KAN92VI350
Công suất: 190W
Loại sản phẩm: Tủ lạnh 2 cánh Side By Side
Dung tích: 661 Lít
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 43db
Kích thước: 1756Cx912Rx732S mm

19.990.000

Thương hiệu: Hafele HF-BI60B
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Tủ lạnh âm
Tổng dung tích: 235 lít
Dung tích thực: 226 lít
Bảo hành: 5 năm
Kích thước: 540R x 1770C x 545Smm

26.300.000

Tủ lạnh Bosch HMH.KGN33NW20G
Công suất: 100 KW
Loại sản phẩm: Tủ lạnh đơn 2 cánh
Dung tích: 279 Lít
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 42db
Kích thước: 1760Cx600Rx660S mm
 

62.400.000

Thương hiệu: Bosch HMH.KGN56LB400O
Công suất: 100 KW
Loại sản phẩm: Tủ lạnh đơn 2 cánh
Dung tích: 559Lít
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 42db
Kích thước: 1930Cx700Rx800S mm
 

41.600.000

Thương hiệu: Bosch HMH.KSV36VI3P
Công suất: 90 KW
Loại sản phẩm: Tủ lạnh đơn 1 cánh
Dung tích: 346 Lít
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 39db
Kích thước: 1860Cx600Rx650Smm

22.990.000

Thương hiệu: Hafele H-BF234
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Tủ lạnh độc lập  ngăn đá dưới
Tổng dung tích: 341 lít
Dung tích thực: 323 lít
Bảo hành: 5 năm
Kích thước: 595R x 1860C x 650Smm

24.990.000

Thương hiệu: Hafele HF-MULA
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Tủ lạnh độc lập nhiều ngăn
Tổng dung tích: 356 lít
Dung tích thực: 300 lít
Bảo hành: 5 năm
Kích thước: 635R x 1855C x 690Smm

54.800.000

Thương hiệu: KAFF KF-SBS600BWT
Công suất: 175 KW
Loại sản phẩm: Tủ lạnh 2 cánh Side By Side
Dung tích: 573Lít
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 43db
Kích thước: 895 x 745 x 1788 mm
 

3.990.000

Thương hiệu: Hafele HF-M42G
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Tủ lạnh mini độc lập
Tổng dung tích:42  lít
Bảo hành: 5 năm
Kích thước: 420R x 500C x 426Smm

3.990.000

Thương hiệu: Hafele HF-M42S
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Tủ lạnh mini độc lập
Tổng dung tích:42  lít
Bảo hành: 5 năm
Kích thước: 420R x 500C x 426Smm

-28%
33.000.000

Tủ lạnh Hafele HF-SBSIB 534.14.250
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Tủ lạnh độc lập side-by-side
Tổng dung tích: 620 lít
Dung tích thực: 526 lít
Bảo hành: 5 năm
Kích thước: 910R x 1850C x 750Smm

45.990.000

Thương hiệu: Hafele HF-SBSIC
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Tủ lạnh độc lập side-by-side
Tổng dung tích: 675 lít
Dung tích thực: 502 lít
Bảo hành: 5 năm
Kích thước: 895R x 1788C x 745Smm

29.990.000

Thương hiệu: Hafele HF-SBSID
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Tủ lạnh độc lập side-by-side
Tổng dung tích: 562 lít
Dung tích thực: 517 lít
Bảo hành: 5 năm
Kích thước: 910R x 1700C x 655Smm

0906.764.333