Hiển thị tất cả 8 kết quả

209.000.000

Tủ lạnh Bosch HMH.KAD92HI31
Công suất: 190 KW
Loại sản phẩm: Tủ lạnh 2 cánh Side By Side
Dung tích: 540Lít
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 42db
Kích thước: 1760Cx910Rx730S mm
 

121.000.000

Tủ lạnh : Bosch HMH.KAD92SB30
Công suất: 190 KW
Loại sản phẩm: Tủ lạnh 2 cánh Side By Side
Dung tích: 636Lít
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 42db
Kích thước: 1756Cx912Rx732S mm

82.900.000

Tủ lạnh Bosch HMH.KAG90AI20G
Công suất: 374 KW
Loại sản phẩm: Tủ lạnh 2 cánh Side By Side
Dung tích: 522Lít
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 43db
Kích thước: 1770Cx910Rx720S mm

83.600.000

Tủ lạnh Bosch HMH.KAI90VI20G
Công suất: 374 KW
Loại sản phẩm: Tủ lạnh 2 cánh Side By Side
Dung tích: 522Lít
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 43db
Kích thước: 1770Cx910Rx720S mm

72.000.000

Tủ lạnh Bosch HMH.KAN92VI350
Công suất: 190W
Loại sản phẩm: Tủ lạnh 2 cánh Side By Side
Dung tích: 661 Lít
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 43db
Kích thước: 1756Cx912Rx732S mm

26.300.000

Tủ lạnh Bosch HMH.KGN33NW20G
Công suất: 100 KW
Loại sản phẩm: Tủ lạnh đơn 2 cánh
Dung tích: 279 Lít
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 42db
Kích thước: 1760Cx600Rx660S mm
 

62.400.000

Thương hiệu: Bosch HMH.KGN56LB400O
Công suất: 100 KW
Loại sản phẩm: Tủ lạnh đơn 2 cánh
Dung tích: 559Lít
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 42db
Kích thước: 1930Cx700Rx800S mm
 

41.600.000

Thương hiệu: Bosch HMH.KSV36VI3P
Công suất: 90 KW
Loại sản phẩm: Tủ lạnh đơn 1 cánh
Dung tích: 346 Lít
Bảo hành: 36 tháng
Độ ồn: ≤ 39db
Kích thước: 1860Cx600Rx650Smm