Lõi lọc Korihome RO

990.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Korihome RO
Mã sản phẩm : Korihome RO
Lõi số 4
Tuổi thọ 18 tháng
Danh mục: