Lõi lọc Pre-Carbon/Carbon Block

210.000

Tên sản phẩm : Lõi lọc nước Korihome
Mã sản phẩm : Sediment Pre-Carbon/Carbon Block
Lõi số 2
Tuổi thọ 12 tháng
Danh mục: