Thùng rác âm tủ

Hiển thị tất cả 11 kết quả

-25%
2.400.000 1.800.000

Thương hiệu: EuroGold E006
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Thùng rác cao cấp
Vật liệu: Nhựa
Kích thước: R368 * S280 * C320 (mm)
Bảo hành: 2 năm

-25%
2.500.000 1.875.000

Thương hiệu: EuroGold E008
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Thùng rác cao cấp
Vật liệu: Nhựa
Kích thước: R368 * S280 * C320 (mm)
Bảo hành: 2 năm

-25%
2.000.000 1.500.000

Thương hiệu: EuroGold EB300
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Thùng rác đôi gắn cánh âm tủ
Vật liệu: Nhựa
Kích thước: R260 * S480 * C365 (mm)
Bảo hành: 2 năm

-25%
2.200.000 1.650.000

Thương hiệu: EuroGold EB300M
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Thùng rác đôi gắn cánh âm tủ
Vật liệu: Nhựa
Kích thước: R260 * S480 * C365 (mm)
Bảo hành: 2 năm

-25%
2.200.000 1.650.000

Thương hiệu: EuroGold BL300
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Thùng rác cao cấp âm tủ gắn cánh
Vật liệu: Nhựa - Melamine
Kích thước: R260 * S480 * C365 (mm)
Bảo hành: 2 năm

-25%
2.400.000 1.800.000

Thương hiệu: EuroGold BL400
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Thùng rác cao cấp âm tủ gắn cánh
Vật liệu: Nhựa - Melamine
Kích thước: R360 * S480 * C365 (mm)
Bảo hành: 2 năm

1.000.000

Thương hiệu: Eurokit HF.67
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Thùng rác cánh mở
Chất liệu: Nhựa
Kích thước 365*365*430
Bảo hành 2 năm

1.600.000

Thương hiệu: Eurokit HF.52
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Thùng rác cánh mở
Chất liệu: Nhựa
Kích thước 365*365*430
Bảo hành 2 năm

1.950.000

Thương hiệu: Eurokit HF.30A
Made in: Châu Âu
Loại sản phẩm: Thùng rác
Chất liệu: Nhựa
Kích thước 260*480*365
Bảo hành 2 năm

-25%
1.000.000 750.000

Thương hiệu: EuroGold E0101
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Thùng rác tròn gắn cánh
Vật liệu: Nhựa
Kích thước: R315 * S365 * C430 (mm)
Bảo hành: 2 năm

-25%
1.100.000 825.000

Thương hiệu: EuroGold E0103
Made in: Đức
Loại sản phẩm: Thùng rác tròn gắn cánh
Vật liệu: Nhựa
Kích thước: R365 * S365 * C430 (mm)
Bảo hành: 2 năm