Tủ bếp gỗ căm xe ML 88

7.500.000

Loại tủ bếp:  Tủ bếp gỗ căm xe
Chất liệu thùng tủ: Gỗ căm xe
Chất liệu cánh tủ: Gỗ căm xe
Giá tủ trên:  6.500.000 VNĐ/ mét dài
Giá tủ dưới:  7.500.000 VNĐ/ mét dài
    0906.764.333