Tủ bếp gỗ sồi ML 87

20.000.000

Loại tủ bếp: Tủ bếp gỗ sồi
Chất liệu thùng tủ:Gỗ sồi Mỹ
Chất liệu cánh tủ:Gỗ sồi Mỹ
Giá tủ trên: 4.500.000 VNĐ/ mét dài
Giá tủ dưới: 5.500.000 VNĐ/ mét dài